I Guds plan

I Guds plan

Gud har store planer for deg, større enn planene du har for deg selv.

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt. Denne andakten ble publisert på iTro i 2015.

Du er skapt av Gud. Hva betyr det for deg? Har det noen betydning i det hele tatt? Hvorfor er du skapt? Er det en grunn til at akkurat du ble skapt? At du er akkurat den du er?

Ifølge verset som står i Paulus’ brev til efeserne 2,10 er du skapt av Gud. Skapt i den hensikt at du skal kunne vandre i Hans gode gjerninger.

«For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem».

En del av Guds plan

Gud har lagt ferdig en vandring for deg og ditt liv, som du kan velge å følge. En vei Han ønsker at du skal følge fordi den er god. Han kunne valgt å skape noen annen i stedet for deg, eller skapt deg annerledes enn den du er, men det gjorde Han ikke. Gud plasserte deg på jorda fordi Han ville ha deg med i sin plan.

I Apostlenes gjerninger 17,26 leser vi at Gud fastsatte hvor og når hver av oss skulle bli født. Han kjente oss mens vi fortsatt var foster (Salme 139,15-16). Gud fyller din fremtid med håp, Han vil høre på deg når du påkaller Ham, og Han skal la seg finne av deg (Jer 29, 11-14). Når livet er vanskelig og tungt vil Gud støtte og hjelpe deg (Matt 11,28).

Gud har store planer for deg, større enn planene du har for deg selv. Kanskje planene til Gud er annerledes enn din plan, han tenker annerledes enn oss mennesker (Jes 55,8). Som vi leste i Ef 2,10 så er Guds vei god.

I Guds hender

Nå lurer du kanskje på hvordan du kan finne denne «gode veien». Jesus sier at han er veien, sannheten og livet (Joh. 14,6a). Bruk tid med Gud i bønn og ved å lese i Bibelen, så vil du bedre lære å kjenne hans gode vilje. Legg livet ditt i Guds hender, og stol på Ham så skal han gripe inn (Salme 37,5).

Gud har planlagt deg og skapt deg, akkurat slik du er. Han ønsker at du skal være Hans barn, og leve i hans gode og ferdiglagte gjerninger. Du er skapt av Gud, hva betyr det for deg?

John Olav Selstø

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt. Denne andakten ble publisert på iTro i 2015.