Ikke ikke

Ikke ikke

Jesus lover Marta at den som tror på han skal «ikke ikke» i evighet dø. Hvorfor bruker han ikke to ganger her?

Joh 11,26:Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?

Jesus har tatt turen til Betania. Vennen hans Lasarus har akkurat dødd. Nå kommer Jesus til byen der Lasarus bodde og blir møtt av Marta – søsteren til Lasarus. Marta og Jesus kjente hverandre fra før, og hun hadde tydeligvis tro på at Jesus var noe mer enn et vanlig menneske. I v.21 sier hun nemlig til han: «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død!». Marta virker litt frustrert, fordi hun visste at Jesus kunne ha reddet Lasarus. Men nå var Lasarus død. Hva gjør så Jesus i denne situasjonen?

Det er bombesikkert at det ikke skjer

Senere i det samme kapitlet kan vi lese om at Jesus vekker Lasarus opp fra de døde. Men i det verset som jeg siterte i begynnelsen, gir Jesus et løfte til Marta, som også er et løfte til alle oss som tror på han i dag: hver den som lever og tror på han skal aldri i evighet dø. Hvis man oversetter siste delen av dette løftet direkte fra gresk, ville det stått: «ikke ikke i evighet dø». Men hvorfor i alle dager står «ikke» to ganger etter hverandre her?

Ordene som jeg her har oversatt «ikke ikke» er «ou» og «mæ». Det er to forskjellige nektelser som på gresk blir brukt til å si nei eller ikke. Av og til blir disse to nektelsene plassert etter hverandre. Når dette blir gjort, uttrykker dette den sterkeste mulige måten å nekte for noe på gresk. Det er som om det like gjerne kunne stått «på ingen som helst slags måte» eller «det er bombesikkert at det ikke skjer».

Den som tror på Jesus skal på ingen som helst slags måte dø

Når Jesus her bruker denne doble nektelsen til Marta, gjør han det for å understreke at det faktisk er sånn at den som tror på Jesus skal på ingen som helst slags måte dø. Det er helt bombesikkert. Det er et vanntett løfte. Det går an å stole helt 100 % på det. For oss som lever i dag kan dette være vanskelig å huske på.

Når vi opplever at døden møter oss på en eller annen måte, så er det som om løftet om det evige livet kan forsvinne litt i bakgrunnen. Det kan kanskje virke som om det er litt usikkert om det i det hele tatt er noe mer etter livet her på jorden. Men løftet som Jesus gav til Marta, det er fortsatt like sant. Vi som tror på Jesus har fått del i et evig liv. Da er det helt 100 % sikkert at vi aldri skal dø, selv om livet her på jorden en dag kommer til å ta slutt. Tror du dette?

Ill.Foto:Sam Judson på flickr.com

 

Lost In Translation

Lost in translation er en ny onsdagsserie her på iTro. Dette er del tre av seks, skrevet av teologistudent Ingvald André Kårbø.

Bibelen er opprinnelig skrevet på to språk; Det gamle testamentet på hebraisk, og Det nye testamentet på gresk. Å lese bibeltekster på de opprinnelige språkene gir oss ofte et større utbytte enn på norsk, som er et «fattig språk» sammenlignet med hebraisk og gresk.
Derfor dukker denne serien opp på iTro nå, med Det nye testamentets greske tekster som utgangspunkt.

Bli med på jakt etter skjulte skatter i det greske språket!