«Jeg er den jeg er»

«Jeg er den jeg er»

Hva mener Gud når han sier at "Jeg er den jeg er"?

Gloser

Når vi leser Bibelen og hører kristne snakke sammen kan det noen ganger dukke opp ord som er vanskelige å forstå. Gloser-spalten på iTro er til for at vi skal forstå enda litt mer av det vi leser og hører.

Knut Kåre Kirkholm er ansatt som høgskolelektor påFjellhaug Internasjonale Høgskolei Oslo, som også driver bloggen «På sporet av sannhet«.

Det er en dag blant alle andre dager i Midjans ørken. En godt voksen mann er ute med flokken sin. Han har sunket så dypt som det er mulig å komme. De første 40 årene av livet var han prinsen av Egypt. De 40 siste årene har han vært sauegjeter, det usleste yrket en egypter kan ha.

« Moses gjette småfeet  til svigerfaren Jetro, presten i Midjan. En gang han drev feet over til den andre siden av ørkenen, kom han til Guds fjell, Horeb. Da viste Herrens engel seg for ham i en flammende ild som slo opp fra en tornebusk.» (2 Mos 3,1-2).

Hva slags svar er det? Hva betyr dette navnet?

I den brennende  busken møter han Gud. Gud har et oppdrag til Moses. Moses skal lede Israelsfolket ut fra slaveriet i Egypt og føre dem til det landet Gud har lovet folkets fedre. Det blir en lang samtale mellom Gud og Moses. Moses er langt i fra en villig tjener. Men til slutt må han gi seg og gå.

Underveis har Moses et viktig spørsmål til Gud:

«Sett at jeg går til israelittene og sier til dem: Deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg: Hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem?«(2 Mos 3,13).

Guds svar er  ikke lett å forstå seg på: ”Jeg er den jeg er”. Hva slags svar er det? Hva betyr dette navnet? Bibelfortolkere har pekt på mange løsningsforslag:

a)  «Jeg er den værende»
b) «Jeg vil virke det jeg virker»
c)  «Jeg er den jeg vil vise meg å være»
d) «Jeg skal vise meg å være den jeg er»
e) «Moses, jeg er den jeg er, og det er ikke din sak å vite mer enn det.»

Gud er den han er. Det skal vi prise ham for

Det går også  an å finne flere mulige tolkninger av uttrykket. Hvilket er så det riktige? For å være helt ærlig, så vet jeg ikke helt. Men jeg tror det er mulig å la alle tolkningene spille inn.

a)  Gud er konstant. Han er alfa og omega. Han har ikke forandret seg (Jes 46,4; Mal 3,6).
b)  Guds eksistens knyttes til hans gjerninger. Han viser at han finnes gjennom å handle.
c)  Hvem Gud er kan vi bare lære gjennom å erfare ham. Møtet med Gud lærer oss mer om ham. Slik er det egentlig i alle forhold. Vi må være sammen med noen for å bli kjent med dem.
d)  Gud handler alltid i samsvar med seg selv. Han lyver ikke, men holder sine løfter. Han elsker mennesker og handler i samsvar med sin kjærlighet (Jes 43,25).
e)  Gud er himmelhøyt over oss og vi kan aldri forstå ham (Jes 55,8-9).

Gud er den  han er. Det skal vi prise ham for:

«Er vi troløse, så er han trofast,for han kan ikke fornekte seg selv .»(2 Tim 2,13)

_________________________________________________________________