Jeg er porten…

Jeg er porten…

...inn til sauene, sa Jesus. En merkelig ting å si om seg selv.

Jesus hadde akkurat gitt synet til en blind mann, men fariseerne nektet å se det som et tegn fra Gud på hvem Jesus var. Sånn viste de at de selv var blinde. Selv om Jesus gjentok mange ganger at han var utsendt av Gud, som de trodde på, ville de ikke høre på ham. Og den blinde mannen kastet de ut av tempelet da han hevdet at han som hadde åpnet øynene hans, måtte være fra Gud (Joh 9).

Jesus forklarer dette med å fortelle en lignelse om noen sauer. Sauer var veldig viktige dyr for jødene. I GT ble de ofte brukt som bilde på jødene, og Herren var deres hyrde. Han passet på dem og lot dem gå og beite på grønne enger (Sal 23). Han kunne også sette andre hyrder under seg for å passe på dem (Esek 34,2b). For å beskytte sauene mot ulykker og farer måtte de føres innenfor et gjerde om natten.

Det eneste virkelige livet får man ved å følge Jesus

Jesus sier at det er noen klatrer over gjerdet i stedet for å bruke porten når de skal inn til sauene. Det finnes noen som er ute etter å stjele, drepe og ødelegge. Tyver og røvere som ikke vil sauene godt. De sniker seg inn andre veier enn der det er meningen at man skal gå, for de har urene motiver. Det kan høres rart ut, men hovedproblemet med disse tyvene og røverne som Jesus snakker om i lignelsen, er at de ikke bruker porten! Hvorfor? Jo, for det er Jesus som ER porten. Vanskelig? Les litt til, så kanskje det blir klarere.

Fariseerne trodde jo veldig sterkt på Gud. De brukte mye tid på å studere Bibelen sin, GT. Men de skjønte ikke at alt som sto der, egentlig handlet om Jesus. Det eneste virkelige livet får man ved å følge ham (Joh 5,38-40og46), ikke ved å følge loven, som de trodde. Dette hadde Jesus vist da han ga synet til den blinde, både fysisk og åndelig. Men så hadde fariseerne kastet ut den blinde fra tempelet. De var som tyvene og røverne i lignelsen. Fariseerne brydde seg ikke om denne mannen som hadde vært blind hele sitt liv. På grunn av Jesus, motarbeidet de ham. De var bare ute etter å stjele, drepe og ødelegge.

«Innenfor porten var han trygg»

Men han som hadde vært blind, fikk møte Jesus igjen. Han fikk se hvem han var, og ønsket å tro på ham. Han var som sauene i lignelsen; han gikk inn gjennom porten og ble frelst. Reddet. Innenfor porten var han trygg. Sånn er det hos Jesus. Dessuten: Sauene som går inn gjennom den porten, kan ”gå inn og ut og finne beite”. Jesus kom for at vi skal ha liv og overflod! Gjerdet er altså ikke et fengsel – det er ingen steder man er mer fri enn hos Jesus. Trygg og fri på samme tid!

Ill.foto: Mark J P på flickr

«Jeg er…» er en serie i syv deler basert på Jesu syv utsagn i Johannesevangeliet.

Dagens sitat er:
Jeg er porten inn til sauene.Joh 10,7