Epa…who?

Epa…who?

Hørt om Epafras? Kanskje ikke et navn på oversiktene over mest populære navn i Norge de siste årene…Hva er greia med Epafras?

I Bibelen nevnes han ved tre tilfeller. Epafras er Paulus sin medarbeider, og et sted fortelles det at de to er fengslet for sin tro (Filem 23).

Videre får vi vite at det er gjennom Epafras sitt arbeid kolosserne har kommet til tro på Kristus og Paulus omtaler han som en ”trofast Kristi tjener” (Kol 1,7).

Jeg vet ikke om jeg kjenner så mange som kjemper i bønn for andre

Kolosserbrevet forteller oss  videre at Paulus og hans medarbeidere har bedt uavbrutt for dem siden de fikk høre om deres tro. Det er i en slik bønnesammenheng vi møter Epafras igjen tredje gang. Paulus er nesten ferdig med brevet sitt når vi leser:

”Epafras, som er en av deres egne, hilser også. Han er en Kristi Jesu tjener og kjemper alltid for dere i bønn. Han ber om at dere må bli stående fullkomne og fullt overbevist om hele Guds vilje. Jeg kan være vitne på at han strever og arbeider for dere og for dem som er i Laodikea og Hierapolis.” (Kol 4,12-13).

Kjenner du noen som kjemper i bønn? Jeg har hørt om mange som kjemper mot å sovne i bønn, og jeg har hørt om de som kjemper for å konsentrere seg i bønn, men jeg vet ikke om jeg kjenner så mange som kjemper i bønn for andre…

Satan ler av vårt strev, håner vår visdom, men skjelver når vi ber

Epafras strever og  arbeider i bønn for kolosserne og kristne i andre byer. Det virker faktisk som om Paulus og gjengen mener at bønn er av helt avgjørende betydning for de kristnes liv.

Det er sagt at ”Satan ler av vårt strev, håner vår visdom, men skjelver når vi ber.”

Jeg tror det er noe i det. Ikke fordi det er vi som ber, men fordi bønnen er rettet til Gud, i Kristi Jesu navn, ved Den hellige ånd. Til Gud som skapte universet ved sitt ord og reiste Kristus opp fra de døde. Til Gud som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår.

La oss be om å få leve og be som Epafras!

Dagens andakt er skrevet av Eivind Bø.

Bønn:
Gud,
Vil du lære meg og hjelpe meg,
i din store nåde, til å be,
til å kjempe i bønn.
Amen.