Jeg er den gode gjeter

Jeg er den gode gjeter

Hvis Jesus er gjeter, er du en sau!

Hva var det Jesus ville forklare med å bruke dette bildet? Han er den gode gjeteren. Vi ser for oss hvordan han tar vare på sauene sine, sånn som vi kan lese det iSalme 23,Jes 40,11ogEsek 34. Han forbinder de som er skadet og styrker de syke. Han leder dem på de rette stier, til vann der de finner hvile. Og iLuk 15,4-7står det om en gjeter som har mistet en sau, og som ikke slutter å lete før han har funnet sauen igjen. Sånn er Jesus.

Den gode gjeteren har et helt spesielt forhold til sauene sine

Jesus fortsetter: ‘Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.’ Den gode gjeteren har et helt spesielt forhold til sauene sine. Dette er veldig viktig. Alle mener noe om Jesus. Og det er så lett å stille seg litt på avstand og tenke: Nei, Jesus kan ikke ha gått på vannet. Han kan ikke ha stått opp igjen fra de døde – det er umulig. Jeg må se før jeg kan tro. Men Jesus inviterer oss til å lytte til stemmen hans – lese hans ord og bli kjent med ham. Og det er ikke noe overfladisk facebook-vennskap det er snakk om. Nei, det er like tett som det fellesskapet han har med Gud, sin Far. Det fellesskapet kan vi lese mye om hos Johannes. Jesus sier at han og Far er ett. Tenk at han ønsker det samme fellesskapet med oss!

Vi har alle vært den sauen som gikk seg bort

Dette fellesskapet hadde en høy pris. Ikke for oss, men for gjeteren. På grunn av den grenseløse kjærligheten han har til oss, var han villig til å betale den, selv om han kunne ha stukket av, sånn som visse andre gjetere hadde gjort, og latt oss bli igjen med oss selv. IJes 53står det: ‘Vi for alle vill som sauer, vi vendte oss hver sin vei.’ Der har vi ståa vår. Vi har alle vært den sauen som gikk seg bort. Vi brydde oss ikke om å følge stemmen til gjeteren, og så gikk vi oss vill. Hva skulle til for at gjeteren skulle finne oss igjen, da? Det ser vi i fortsettelsen både iJes 53og iJoh 10: Han ga livet sitt for oss! Og han gjorde det frivillig, for at vi skulle få komme tilbake. Og han tok livet tilbake, sånn at fellesskapet skulle bli fullkomment. Det er derfor han er den gode gjeteren.

Ill.foto: Jsome1 på flickr

«Jeg er…» er en serie i syv deler basert på Jesu syv utsagn i Johannesevangeliet.

Dagens sitat er:
Jeg er den gode gjeteren.Joh 10,14