Jeg tror på Jesus Kristus

Jeg tror på Jesus Kristus

Ved å tro på dette, skiller vi kristne oss fra de fleste andre. Men hvordan fikk Jesus egentlig etternavnet Kristus?

Her har vi kommet dit i trosbekjennelsen som skiller kristne fra mange andre. For mange vil nok si at de kan være enige i trosbekjennelsen fram til dette, altså at de tror på en Gud som har skapt alt, men det er ikke det som er spesielt med oss kristne. Vi tror nemlig også på Jesus, og vil følge ham!

Jesus blir ofte kalt ”Kristus” i Det nye testamentet. Dette er ikke etternavnet hans, det er egentlig en beskrivelse av ham, en tittel han ble gitt. Kanskje har du sett at det finnes en del Messias-profetier i Det gamle testamentet? Dette handler om det samme, forKristusogMessiasbetyr akkurat det samme, bare at Messias er hebraisk, mens Kristus er gresk.

Jesus haddevirkelig fått en viktig oppgave av Gud!

Hvis vi vil oversette dette til norsk blir det faktisk ”den salvede”. Når noen ble salvet i Bibelen, var det en som helte litt olje på hodet deres. Dette viste at de ble satt til en spesiell og viktig oppgave, som å være konge eller yppersteprest, og når Gud lot noen bli salvet betydde det at det var hans vilje at akkurat de skulle ha akkurat denne oppgaven.

På denne måten passer det fint at Jesus ofte blir kalt Kristus. For han hadde virkelig fått en viktig oppgave av Gud! Han blir omtalt som evig yppersteprest i Bibelen, og ofte beskrevet som konge.

En annen ting du kanskje har tenkt er at ”Kristus” høres litt ut som ”kristen”. Og det stemmer. Disiplene, altså de som fulgte Jesus, ble kalt ”kristne” fordi de lignet på Kristus. Og det er det vi som kaller oss kristne i dag også skal gjøre, vi skal tro på Jesus, følge Jesus, og ligne på ham.

Foto: Fotolia

I denne serien går vi gjennomtrosbekjennelsenfor å bli litt sikrere på hva det er vi egentlig tror på.

Siden det er Gud vi tror på er det han trosbekjenneslen handler om. Den sier noe om hvem Gud er.

Trosbekjennelsen har tre deler, én for hver av de tre personene itreenigheten. Først står det om Gud Fader, deretter om Jesus og så om Den Hellige Ånd.