Jesus – den gode hyrden

Jesus – den gode hyrden

Jesus gav ikke bare en oppskrift på hvordan vi skal leve, for deretter å gi et klapp på ryggen og si «lykke til». Han er den gode hyrde som setter sitt liv til for oss.

Andakt

Fredrik Eriksen Sævik kommer fra Ålesund, er 23 år og studerer medisin i Bergen.

Om noen av dere har hundre sauer og mister én av dem, vil han da ikke forlate de nittini i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort til han finner den?

Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldrer og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier: Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen som jeg hadde mistet. Jeg sier dere: slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn nittini rettferdige som ikke trenger til omvendelse (Luk 15, 4-7).

Jesus er den gode hyrde. Han er den som leder oss på vei til Himmelen

Vi som lever  i dag er veldig heldige; tekniske nyvinninger gjør at vi kan få et mer komfortabelt liv, og vi får stadig mer kunnskap gjennom TV, internett og andre medier. Det er dessuten veldig spennende å finne mer ut av skaperverket og finne på helt nye ting. Men det kan virke som om smaken av frukten av kunnskapens tre er enda søtere i dag enn i Edens hage. Vi har lett for å hylle skapningen i stedet for å hylle skaperen. Det kan være lett å bli så distrahert av alt dette, som egentlig er godt, at en kommer vekk fra Gud og vandrer på egne veier.

Jesus er den gode hyrde. Han er den som leder oss på vei til Himmelen. Vi finner Jesus i Bibelen. «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti», står det i salme 119, 105. Guds ord er som et kart og kompass som viser veien til Gud.

Men Jesus gav oss ikke en oppskrift på hvordan vi skal leve for å komme til Himmelen, for deretter å gi et klapp på ryggen og si «lykke til». Han er den gode hyrde som setter sitt liv til for fårene. Jesus gav sitt liv for oss for å oppfylle Guds lov som vi med våre liv ikke har maktet å følge.

Gud vil at alle skal bli frelst, så la oss fortelle mennesker det gode budskap mens det enda er tid!

Da Jesus kom  til jorden forlot han herligheten hos sin far for å finne og frelse oss fortapte mennesker. Lignelsen beskriver hvor stor glede det er hos Gud når en synder vender om. Den forteller oss også noe om Jesu vesen: Selv om han hadde nittini sauer, tok han seg bryet med å lete etter denne ene fortapte. En frelst sjel er mer verdt enn hele verden!

Gud ønsker alle mennesker som er kommet på ville veier velkommen tilbake med åpne armer. Vi lever i dag i nådetiden, og vi som kristne skal få være med på å fiske mennesker for Gud før han kommer tilbake. Gud vil at alle skal bli frelst, så la oss fortelle mennesker det gode budskap mens det enda er tid!