Er Bibelen relevant i dag?

Er Bibelen relevant i dag?

Verden forandrer seg raskt, og ting utdateres fort. Så er det noen grunn til å tro at Bibelen fortsatt skal være relevant?

Apologetikk

Apologetikk , eller trosforsvar, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livsynsalternativer.

Boktips:Martin Helgesson –
«det där med tro…»

Av alt som skrives i dag, hva vil bli lest om 2000 år? Antagelig ganske lite. Verden forandrer seg fort, og mye blir raskt uinteressant. Bøker selges som regel for halv pris allerede året etter de er utgitt – de fleste er ikke like relevante lenger når det har gått litt tid.

Verden forandrer seg , og hva som oppleves som relevant forandrer seg. Å si at du baserer livet ditt på en gammel bok kan virke litt alternativt. Den boka bør i så fall være ganske spesiell!

Selv om det er mange ting som forandrer seg, så gjør ikke alt det

De siste årene har Bibelen ligget på topplistene over solgte bøker i Norge. Selv om den er 2000 år gammel kjøper folk den fortsatt (og attpåtil for full pris)!
For selv om det er mange ting som forandrer seg, så gjør ikke alt det. Historiene Bibelen forteller blir ikke mindre sanne enn de var for 2000 år siden, og heller ikke de store spørsmålene Bibelen tar opp er mindre aktuelle. «Hva er meningen med livet?» er et like viktig spørsmål i dag. Det samme er spørsmål om hvem vi er, hvordan vi ble til og hvordan vi best skal forholde oss til hverandre og til Gud. Og alt dette er temaer Bibelen gir oss svar på fortsatt.

Vi er avhengige av at Gud forteller oss om seg selv

Bibelen blir ofte  kalt «Guds ord». Dette til tross for at alle er enige om at det er mennesker som har skrevet Bibelen. Faktisk omtrent 40 forskjellige folk, som bruktesine egne penner, beskrev situasjoner mange av dem selv var øyenvitner til, og de beskrev dem til og med med sine egne skrivestiler.Bibelen er altså menneskenes ord om Gud, men den er samtidig noe mye mer enn det. For det disse menneskene skrev ble også ledet og inspirert av Gud.

Bibelen blir derfor også Guds eget ord om seg selv. Gud er (som du kanskje visste fra før) en del større enn oss… Så hvis vi skal ha noen mulighet til å bli kjent med ham, er vi avhengig av at han forteller oss om seg selv. Og når vi leser Bibelen er det akkurat det han gjør.

Gudvil si noe tilakkurat oss

Så er Bibelen  verdt å bygge livet ditt på? Det vi kan lese i Bibelen er både sant og relevant for oss, så det er én grunn til å svare ja. Men i tillegg kan vi oppleve at Bibelen taler til oss når vi leser den! Den lærer oss ikke bare kunnskap og teoretiske ting. Guds ord blir levende i oss, og er i stand til å forandre oss og våre liv 2000 år etter at de ble skrevet. For han som har gitt oss Bibelen har gitt den til deg og meg, fordi han vil si noe til akkurat oss!

Tenk at Gud vil si noe til oss, og at det han vil si ligger så lett tilgjengelig for oss! Det trengs kanskje ikke noen videre begrunnelse for at både gjør Bibelen relevant, og egentlig er ganske kult…

To aktuelle bibelvers  til slutt:

  • Derfor takker vi stadig Gud, for da dere fikk overlevert det Guds ord som vi forkynte for dere, tok dere imot det – ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er . Og dette ordet er virksomt i dere som tror. (1 Tess 2,13)
  • For Guds ord er levende og virkekraftig  og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. (Hebr 4,12)

Foto: gogoloopie på flickr.com