Inn i fellesskapet

Inn i fellesskapet

Kristent fellesskap skal være et «hverandre-fellesskap», der vi har ekte, nære relasjoner til andre kristne mennesker.

Misjon

Misjonsbefalingen i Matt 28,16–20 er utgangspunktet for de fire ulike retningene NLM ung jobber i.«Ut i verden» er én av dem.

Christian Lilleheim er hovedpastor i Salem misjonskirke NLM Bergen.

Les også: Ut i Norge
Les også: Ut i verden
Les også:  Inn i troen

I Det nye testamentet står det en hel del om hvordan menigheten skal være.

Den skal være  et «Hverandre-fellesskap.» Bare hør: «Dere skal elske hverandre,» «oppbygge hverandre,» «ha omsorg for hverandre,» «være gjestfrie mot hverandre,» «være gode mot hverandre,» «snakke sant til hverandre» og «trøste hverandre.»

Dette er bare noen veldig få av alle hverandre-ordene i det nye testamente. De handler om hvordan den kristne menigheten skal være.

Menighet handler om å ha ekte og nære relasjoner til andre kristne mennesker

Det er vanskelig , og ofte umulig, å følge disse retningslinjene i en stor menighet. Løsningen er ofte å dele menigheten opp i mange mindre fellesskap (husfellesskap, smågrupper, bibelgrupper).

Vi kan ikke oppleve hva menighet er uten disse små fellesskapene. Der kan vi få dele liv med hverandre, få be for hverandre, trøste hverandre og være gjestfrie mot hverandre. Menighet handler om mer enn å sitte på en stol og høre på en tale, det handler om å ha ekte og nære relasjoner til andre kristne mennesker.

Det er i smågrupper mennesker virkelig får oppleve det hverandre-fellesskapet Jesus ville at kirken skulle være

Jeg er leder  for en menighet. Og for meg er det viktig at de som går i menigheten virkelig få oppleve det fellesskapet som Det nye testamente snakker om.

Vi kan oppfylle noen av hverandre-ordene fra NT på en gudstjeneste, men for å oppfylle alle, er vi helt avhengige av smågrupper hvor mennesker får ekte relasjoner til hverandre. Det er i smågrupper mennesker virkelig får oppleve det hverandre-fellesskapet Jesus ville at kirken skulle være.

«I dåpen fødes vi inn i et fellesskap, vi blir lemmer på Kristi kropp. Vi vil bygge et helhetlig og sammenhengende arbeid og rekrut- tere og utvikle ledere som arbeider for dette.» (NLM ungs strategi)

Foto: Christian Schwier / fotolia.com

Misjon

Misjonsbefalingen i Matt 28,16–20 er utgangspunktet for de fire ulike retningene NLM ung jobber i.«Ut i verden» er én av dem.

Christian Lilleheim er hovedpastor i Salem misjonskirke NLM Bergen.

Les også: Ut i Norge
Les også: Ut i verden
Les også:  Inn i troen