Jesus lever!

Jesus lever!

Jesus har seiret, og vi skal få leve med ham.

Vi har nylig feiret påske. Feiret Jesu død og oppstandelse. På påskedag kunne vi hilse hverandre;
Kristus er oppstanden – ja, sannelig han er oppstanden!

La ordene synke inn: Jesus lever! Tenk på det, Jesus lever. Han er ikke død. Han er ikke i grava. Han er oppreist, og sitter ved Guds høyre hånd.

Tenk om han ikke hadde blitt oppreist. Tenk om døden på korset var slutten for Jesus. Om døden var slutten for Jesus, ville vi kristne vært de ynkeligste av alle mennesker, sier Paulus (1 Kor 15,19). Troen vår ville vært meningsløs, og vi ville fremdeles vært i våre synder.

Herren Jesus lever. Han er her og vi får møte han

Takk Gud for  at historien ikke endte på langfredag!

Når Herren Jesus blir oppreist påskedag, er det faktisk døden som dør. Det får Paulus til å uttbryte: «Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?» (1 Kor 15,55). Jesus har seiret og vi skal få leve med han. Vi feirer ikke bare en oppstandelse, men Den oppstandne! Herren Jesus lever. Han er her og vi får møte han.

Den levende Jesus møtte Paulus utenfor Damaskus, og han fortsetter å møte mennesker. En stadig voksende kirke, spesielt i det globale sør, vitner om det. Mennesker som møter Den oppstandne vitner om ett nytt liv. Det gamle livet opphører med Jesus på korset og de får del i hans oppstandelse, til evig liv!

Påsken varer hele året

I brevet til  kolosserne forteller apostelen om det nye livet. «Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, utlending, skyter, slave eller fri; her er Kristus alt og i alle.» (Kol 3:11). Jesus er alt. La oss be om å få møte den levende Jesus!

«La Kristi fred råde i hjertene, for til det ble dere kalt da dere ble ett legeme. Og vær takknemlige! La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger; syng for Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham.» (Kol 3,15-17)

«Jula varer helt til påske», er det noen som sier. Jeg vil heller si at «påsken varer hele året»!

Andakt

Dagens andakt er skrevet av Eivind Bø.

Bønn:
Takk Jesus, for Golgata!
Takk at du bar vår synd,
Takk at du døde og stod opp igjen,
så vi deg kan leve.
Vi ber om at du møter oss,
den levende og oppstandne,
Jesus Kristus, vår Herre!