Går det an å be feil?

Går det an å be feil?

Det står i Bibelen at vi ikke skal be på oppramsing. Men er ikke Fader Vår oppramsing?

Det står i bibelen at vi ikke skal be på oppramsing, men at vi skal be Fadervår. Men på alle kristne samlinger når vi ber så er jo det på en måte oppramsing. Er det feil?

Først vil jeg si at det er flott å høre at du tenker over det med bønn, og at du er opptatt av be slik Gud lærer oss det gjennom sitt Ord. Du henviser også til noe som står i Matt 6,5 og utover.

Det var altså bare ord uten at de mente noe med dem eller ønsket fellesskap med Gud

Det som er viktig når du henviser til Bibelen, er å vite hvilken sammenheng versene står i. Ellers kan du risikere å legge en helt annen mening i dem enn hva det er dekning for.

Når Jesus advarer mot å ramse opp bønner, så tenker han på de som var mer opptatt av hva andre mennesker syntes om bønnene deres, enn å henvende seg til Gud. Det kan virke som de egentlig ikke brydde seg om eller trengte Gud for sin egen del. Det var altså bare ord uten at de mente noe med dem eller ønsket fellesskap med Gud. Hvis vi bare ber Fadervår som ei regle vi kan utenat, kan vi også komme til å bli slike hyklere – Jesus kalte dem faktisk det. Det er det Jesus advarer mot.
Det Bibelen lærer oss om bønn, er å søke Gud og fellesskap med han av et oppriktig hjerte. Ikke for å imponere andre mennesker med velformulerte bønner, men for å øse ut vårt hjerte for han. Ja, fordi vi trenger hans hjelp og nåde. Å komme til Jesus, er nettopp å be til ham.

Det Gud ser etter, hos alle mennesker, er hjerteforholdet til han

I Sal 62,8-9 oppfordrer kong David oss og seg selv til å stole på Gud og fortelle ham alt det som fyller hjerte og sinn. Da kan det være at vi har så mange saker og ting at vi ramser opp. Men det blir annerledes å ha mye på hjerte som vi ønsker å be om eller for, og det å bare si noen ord for at andre skal bli imponert over hvor fromme vi er. Det handler om hvem vi henvender oss til.
Det Gud ser etter, hos alle mennesker, er hjerteforholdet til han. Han lar seg ikke imponere av ytre fasader, men ønsker et personlig forhold til alle sammen. Å be til Gud er nettopp et uttrykk for et slikt personlig forhold til ham. Noen har kalt det for den kristne sitt åndedrett. Altså like viktig som det er for deg og meg å puste.
Ha derfor stor frimodighet til å søke Gud i bønn. Det er en vei Jesus åpnet for oss, og lærte oss å gå blant annet gjennom bønnene i Fadervår.

Ill.foto: Oberazzi on flickr.com

SPØRSMÅL OG SVAR

Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du under Påfyll.

Vil du sende inn et spørsmål gjør du det under Kontakt Oss.