Jona og jeg

Jona og jeg

Utrolige ting skjedde da Jona til slutt overleverte budskapet Gud ba ham gå med. Nå har Gud også sendt oss med et lignende budskap.

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt på iTro, fra en av våre faste andaktsskribenter.

Hvorfor skal jeg nå straks gå i gang med å fortelle deg en historie fra Det gamle testamentet? Tror jeg at denne historien kan si noe til oss moderne mennesker i dag?

La meg prøve å gi noen korte svar på disse spørsmålene allerede før jeg forteller selve historien.

Folket trengte budskapet Jona kom med

  1. Fordi den samme  Gud som sendte Jonamed et budskap også har sendt oss med et lignende budskap til dem vi møter. (Matt 28,18-20)
  2. Fordi når Gud  sender noen med et viktig oppdrag kan vi forvente at han gjør store ting. Når en hel by kunne omvende seg på grunn av én setning som ble sagt til dem (Jona 3,4), kan vi tro at mennesker kan bli omvendt i dag også, når de får høre evangeliet om Jesus.
  3. Fordi folket i  byen Ninive trengte noen som kom med det budskapet Gud hadde til dem for å bli omvendt. På samme måte trenger mennesker i dag å få høre evangeliet fra dem Gud har sendt med dette. (Rom 10,13-15)

Budskapet fra Jona reddet dem

Nå som du har fått noen svar på innledningsspørsmålene mine, skal jeg kort gjenfortelle historien om profeten Jona, før jeg til slutt skal komme med en siste sammenligning til vår tid:

Gud ville bruke profeten Jona til noe stort. Han sendte ham med et viktig budskap til folka som bodde i byen Ninive, som var hovedstaden i det store assyrerriket. De måtte omvende seg for at ikke Gud skulle ødelegge byen.

Men Jona likte  ikke budskapet han fikk av Gud. Han ville ikke dra med det til Ninive, og skyndte seg heller ned til havna, hoppet om bord i en båt, og dro i stikk motsatt retning av Ninive. Han ville ikke dra dit Gud sendte ham, og dro heller bort.

Etter mye om og men, blant annet ved hjelp av en storm og magen til en stor fisk, fikk Gud likevel Jona til å reise til Ninive, og han overleverte budskapet fra Gud til folket der.

Og det vi kanskje ikke skulle forvente skjedde! De tok det på alvor, i Jona 3,5 kan vi lese: «Da trodde folket i Ninive på Gud.»

Folket omvendte seg til Gud, og ble reddet takket være budskapet Jona kom med. Og vi fortsår at når Gud sender noen, kan store ting skje.

To tankeeksperiment

Det siste Jesus sa til disiplene sine, og dermed også til oss, før han døde, var en lignende utsendelse som Jona fikk. Det handlet om at Jesus har all makt i himmel og på jord, og at han derfor ber oss gå ut for å gjøre alle folkeslag til hans disipler (Matt 28,18-20).

Nå som du har hørt historien, kan det hende du vil lese gjennom de tre punktene jeg begynte med en gang til, før du prøver deg på tankeeksperimentene under.

Tankeeksperiment: Prøv nå  helt til slutt å forestille deg at fortellingen om Jona hadde sluttet med at han rømte bort fra Gud og at budskapet Gud vil gi til folk i Ninive aldri hadde nådd fram. Hva ville blitt konsekvensene for folk i Ninive?

Heldigvis gikk Jona til slutt med det budskapet han hadde fått.

Prøv nå et lignende tankeeksperiment: Tenk hva konsekvensene kan bli for folk vi møter hvis vi faktisk gjør det Jesus sendte oss for, og forteller dem evangeliet om Jesus?

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt på iTro, fra en av våre faste andaktsskribenter.