Kan Gud bruke meg?

Kan Gud bruke meg?

Det er så lett å tenke at jeg ikke er god nok.

Hvem er det Gud kan bruke? Jeg kan ikke snakke foran folk. Jeg er så ung, jeg gjør så mye dumt og er et dårlig forbilde. Jeg kan ikke spille noe instrument eller synge. Vi har plutselig så mange grunner til at Gud ikke kan bruke oss.

I Bibelen står  det om flere som trodde at Gud ikke kunne bruke dem, blant dem var Jeremia. Gud kalt han til profet og sa: ”Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født helliget jeg deg; til profet for folkene satte jeg deg” (Jer 1,5). Gud har også skapt deg slik du er. Han døde for deg mens du enda var en synder, og han kan bruke deg akkurat som du er.
Til Guds kall svarte Jeremia: ”Å, Herre Gud, jeg duger ikke til å tale; jeg er så ung!” (Jer1,6). Men Gud møtte ham med trøst og oppmuntring: ”Vær ikke redd for dem, for jeg vil være med deg og berge deg.” ”Se, jeg legger mine ord i din munn” (Jer 1,8-9). Gud har all makt i himmel og på jord, og han vil også utruste deg til de oppgavene han gir deg.

Gud bruker deg slik du er

I Det Nye  Testamentet leser vi den kjente fortellingen om en liten gutt som stilte seg til disposisjon. Han kom sammen med mange andre for å møte Jesus. Ja, det var faktisk fem tusen menn, foruten kvinner og barn, som var til stede. Det var blitt seint og de som var der begynte å bli sultne. Disiplene kunne ikke forstå hvordan de skulle klare å skaffe mat til så mange mennesker. Da var det at den lille gutten kom med to fisk og fem brød. Hva tenkte gutten da han kom til Jesus med så lite mat til så mange mennesker? Det kan ikke ha vært at han hadde så stor selvtillit at han trodde han skulle klare å mette alle de som var der. Han må ha trodd at Jesus kunne bruke det lille han hadde. Og Jesus velsignet maten, disiplene delte ut og alle spiste seg mette. Det var til og med tolv kurver igjen med mat. Har du noe du kan gi til Jesus?

Gud bruker deg  slik du er. Han er ikke avhengig av dine evner, ferdighet og egenskaper. Gud kan bruke deg når du slipper han inn i livet ditt. Han har fylt deg med sin Hellige Ånd og virker gjennom deg. Han vil bruke deg der du er.

La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde i ord og gjerning, i kjærlighet, troskap og renhet. (1 Tim 4,12)

Dagens andakt er skrevet av Veronika Vegge (20), student i Oslo.

Bønn:
Kjære allmektige Gud,
Takk for at du kan gjøre det som er lite til noe stort.
Jeg vil be om at du kan bruke meg etter din vilje.
Det jeg har vil jeg gi til deg.
Takk for at du har lovet å være med meg i alt, og at du vil utruste meg.
Amen.