Kjærlighetens dag

Kjærlighetens dag

Og nei, det er ikke Valentines day!

Mange av de hendelsene  jeg har hørt i andakter, kommer fra skjærtorsdagen. Likevel er dette bare forløperen til den dagen Jesus sonet våre synder. Denne ene dagen maler for oss en mengde forskjellige følelser: Stolthet, svik, fromhet og pinlighet. Men det er én spesiell følelse som særlig preger denne dagen: Kjærlighet.

Påskeserie:

Dagens skribent i serien om påskedagane er Jon Olav Økland (19) frå Bergen.

Jesus og disiplene  var samlet til påskemåltid. Plutselig begynte Jesus å vaske føttene til disiplene. En oppgave som egentlig var beregnet for slaver. I etterkant sier han til dem: «Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter da skylder også dere å vaske hverandres føtter (Joh 13,13-14).

Det betyr at vi skal handle slik Jesus ville ha gjort, uten å tenke på egen vinning

Johannes proklamerer i  et av brevene: Og dette er hans (Gud) bud: Vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik som han bød oss (1. Joh 3,23). Livet vårt skal være preget av tjeneste og kjærlighet gjennom de gjerninger vi gjør. Det har Jesus både sagt og vist oss. Vi kan gjerne vaske føttene til hverandre, men Jesus sier til oss at hele livet vårt skal være preget av kjærlighet til vår neste. Det betyr at vi skal handle slik Jesus ville ha gjort, uten å tenke på egen vinning.Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i himmelen (Matt 6,1). Er det en annen sin tur til å vaske opp, så går det likevel an å ta den. Er fellesstuen rotete, kan jeg rydde den uten å skryte over det. Slike handlinger bygger en karakter som er mer lik Kristus.

Bare under ekstreme forhold kan slike tilstander forekomme

På tross av  at Jesus gjør en slaves oppgave, så er dette ingenting mot den virkelige kjærlighetsærklærlingen han viser mot disiplene. Jesus instifter nattverden og gir da sitt eget legeme og blod til disiplene. Senere på kvelden drar de til Getsemane for å be, og Jesus spør sine nærmeste disipler om å våke og be sammen med ham. Han ønsker støtte i denne tunge stunden hvor han opplever noe kalt Hematidrosis. Det er en så umåtelig tilstand av angst at kroppen svetter blod.

Bare under ekstreme  forhold kan slike tilstander forekomme. Dette skjer mens disiplene sovner og svikter Jesus da han trenger dem som mest. Her forbreder Jesus seg på å dø for deres synder, så sovner de og flykter fra ham en liten stund etter. For en kjærlighet Jesus viser når de andre svikter.Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus! (Fil 2,5)

Mine kjære , har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre (1. Joh 4,11).

Ill.foto:  © Laurentiu Iordache – Fotolia.com