Nasjonaldag

Nasjonaldag

Det er ikke bare vi i Norge som feirer nasjonaldag. Se hvordan nasjonaldagen feires på Kids Club i Siembra-landet Indonesia!

Siembra

Siembraer navnet på NLM Ungs misjonsprosjekt for ungdom.Hvert skoleår lanseres nytt prosjekt.

Siembra-sidenevil du jevnlig finne oppdatert informasjon om årets prosjekt.

Skoleåret 2011 /2012 skal vi samle inn penger til Norsk Luthersk Misjonssambands (NLMs) arbeid iIndonesia.