– Kom til meg

– Kom til meg

Det er plass til hele deg hos Gud.

Ofte hører vi noe for endte gang og oppdager likevel nye sider eller ting ved det. Slik er det både med bibelvers og med sanger vi har hørt tusen ganger før. Nylig hørte jeg en sang som det var lenge siden jeg hadde hørt og som jeg oppdaget noe nytt i. “Som barn i ditt hus gir du rom for alt vi er“. Det var setningen “gir du rom for alt vi er“ som fikk meg til å tenke litt.

Å gi rom  vil si at det er plass til oss. Gud har plass til hele oss. Både den åndelige delen, men også den menneskelige delen av oss vil Gud ha med å gjøre. Han er interessert i hele oss. Vi snakker ofte om ånd, sjel og legeme (kropp), og at alt dette henger nøye sammen på finurlig vis. Du har kanskje merket at hvis du har tannverk blir ikke dagen nødvendigvis den beste, eller har du opplevd kjærlighetssorg og kjenner på svik er det ganske naturlig å bli ute av seg og kjenne seg nedfor. Eller kanskje har du vært på et møte og kjenner at det var bare til å bli glad av. Noen eksempler som forsøk på å vise at vi henger sammen som mennesker.

Han vil at du skal komme til Ham som du er

Flere steder i  Bibelen sier Jesus: “Kom til meg“ (Feks i Matt 11,28, Joh 6,37). Når Han sier “kom til meg “ så slipper du å forandre deg først eller bli slik eller slik før du kommer til Han. For Han som har skapt deg akkurat slik Han tenkte du skulle være, vil at du skal komme til Ham som du er. Det betyr ikke at vi ikke skal vokse som mennesker eller jobbe med oss selv. Vi har alle våre ting eller svakheter , men vi skal få slippe å streve for å bli noe eller noen som vi ikke var ment til å være. Og så skal vi heller få lov til å vokse som mennesker og som kristne sammen med HAN.

“Vi har vår styrke og svakhet, midt i alt er du oss nær”.

Dagens andakt er skrevet av Kari Margrethe Solvang. Hun er 30 år og personalrådgiver i NLM.

Bønn:
Takk for at du vil ha med oss å gjøre akkurat som vi er og takk for at du har rom for oss slik du har skapt oss til å være.
Vi ber om at vi må få vokse som mennesker og som kristne sammen med deg.
Amen.