Kristi vellukt

Kristi vellukt

De rundt oss skal kunne lukte at vi er kristne!

Nylig ble jeg minnet på et spennende og utfordrende bibelvers. Det står i 2 Kor 2,15:
«For vi er Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt

Da jeg ble  møtt med dette verset ble jeg nødt til å tenke gjennom bildebruken som er brukt. Og jeg ble gjort oppmerksom på linken mellom bildet «Kristi vellukt» som vi møter her og bildet om røken fra brennofrene som steg opp til Gud i den gamle pakt.

Da Jesus ofret seg selv for oss, var den en vellukt som steg opp til Herren

Vi kan lese  flere steder i blant annet Mosebøkene om røken fra dyrene som ble ofret i templet. Denne røken steg opp til Gud og den var en vellukt for Herren, en bekreftelse på at ofringen var vellykket. Og når en ofring var vellykket, ble syndene tilgitt og straffen lagt bort. Dette var den gamle ordningen.

Da Jesus døde på korset, var det en ofring som sprengte alle rammene som vi finner beskrevet i Mosebokene. Denne ofringen var et engangstilfelle, den er ikke lik den gamle forsoningsdagen der ofringen måtte gjentas hvert år for å tilgi israelittene deres synder.

Da Jesus ofret  seg selv for oss, var den en vellukt som steg opp til Herren. En vellukt lik den vi kjenner fra Det gamle testamentet, men også så ufattelig mye mer. Denne nye vellukten gjelder alle om en vil tro og ta imot Jesus som sin frelser. Den er fullkommen og endelig, én gang for alle.

Stinker jeg selv mer av meg selv enn duften av Kristus i mitt liv?

Utfordringen i verset  ligger i hvordan denne vellukten oppfattes av de rundt oss. Stinker jeg selv mer av meg selv enn duften av Kristus i mitt liv? Er det mulig at jeg ikke fungerer som en vellukt for Herren blant mennesker?Jeg tror detteer spørsmål som er gode og sunne å stille seg selv i sitt kristenliv.

Bønn

Gode Gud, minn meg hver dag på mitt ansvar som din vellukt og ditt vitne i verden. Lær meg hvordan du vil jeg skal vise dette til andre og styrk meg til å våge nettopp det.

Likevel er det  viktig at vi ikke henger oss opp i alt som må gjøres for at vi skal kunne spre denne vellukten. Som oftest er det vårt vanlige kristne liv bygget på verdier og normer fra Bibelen, som gjør at vår Kristi vellukt blir tydeligere for de rundt oss.

Les også hva Maria Celine skrev på iTro om å være Kristi vellukt.