Kvinnen ved brønnen

Kvinnen ved brønnen

Jesus er den som allerede er der, Han ser deg og vil gi deg evig liv!

Bibelske personer

Bibelen er full av personer som vi har hørt mye og litt mindre om.I denne serien møter du noen av disse menneskene i en litt annerledes setting enn du kanskje forventer.

Fortellingen i Joh 4 handler om da Jesus snakket med den samariatanske kvinnen. Denne fortellingen får frem tre viktige sider av den Jesus er.

Den samaritanske kvinnen var ensom og utstøtt av de fleste i landsbyen

Det første er  at Jesus allerede er der  når kvinnen kommer til brønnen. Mange ganger kan det føles som om vi må lete etter Jesus, gjøre gode ting, lese og be uendelig masse for å komme til Jesus. Sannheten er at Jesus er hos oss allerede.

Han gir deg nattesøvn og fred, soloppgang og fin natur, gode relasjoner, mat på bordet og det viktigste av alt Hans kjærlighet, tilgivelse og nåde! Likevel kan vi mange ganger ikke ”finne” ham. Den samaritanske kvinnen var ensom og utstøtt av de fleste i landsbyen. Hun gikk alene til brønnen og på den tiden av døgnet da sola steikte som verst (Joh 4, 6-7).

Noen ganger tror jeg Gud tillater det som er ubehagelig der og da, men som kan føre til noe som får betydning for resten av livet. Vanskelige tider og kjipe situasjoner her på jorda fører til at vi må søke noe større, noe som kan gi oss det verden ikke klarer gi oss. Kanskje hadde den samaritanske kvinnen ikke fått møte Jesus og fått ta imot det levende vann (Joh 4,10-14), hvis det ikke var for at hun måtte gå dit på dette tidspunktet?

Det som fascinerer meg er at kvinnen blir så utrolig glad av å ha blitt avslørt

Den andre siden  ved Jesus er at han ser  hvordan kvinnen har det. Han ser hvordan livet hennes er der og da og hvordan det tidligere har vært. Jesus ser hva kvinnen trenger. Han hjelper henne til å selv fortelle hvordan livet hennes er (Joh 4,15-18). Selv om det kommer frem at hun har hatt fem menn, forandrer ikke det Jesu kjærlighet til kvinnen. Jesus vil like mye gi henne det levende vann.

Det som fascinerer meg er at kvinnen blir så utrolig glad av å ha blitt «avslørt». Hun sprang fra krukka si ved brønnen og fortalte folket i landsbyen at en mann hadde sagt henne alt hun hadde gjort (Joh 4,28-30).

Min umiddelbare tanke er at om det hadde vært meg som fikk hørt det fra andre om hvordan livet mitt som synder var, ville jeg blitt flau og skammet meg. Jesus klarer å formidle en omsorg som gjør at kvinnen føler seg sett og forstått.

Han gir det levende vann slik at vi aldri i evighet skal tørste

Kvinnen hadde et  behov for å bli sett med hele seg, ikke bare den ytre fasaden. Når hun vet at Jesus vet alt, kan hun på samme tid kjenne på en trygghet over at noen forstår henne og vil henne vel. Er det ikke nettopp det vi trenger? En som ser de vonde tankene våre, tårene og stresset som møter oss hver dag. En som er hos oss hele tiden, selv om vi ikke fikser livet slik det ser ut som alle andre gjør.

Det tredje ved  Jesus jeg la merke til i denne fortellingen er at Jesus vil gi  henne det levende vann som gir frelse og evig liv, på tross av hennes fortid med synder. Jesus gir oss det vi trenger, på tross av våre feil og mangler! Han gir det levende vann slik at vi aldri i evighet skal tørste og dette levende vann er en kilde som veller fram til evig liv (Joh 4,13-14)!

Ill.foto:  Rajarshi MITRA / flickr.com