Leve for Gud

Leve for Gud

Ønsker du å leve for Gud? Ønsker du å følge Ham og gjøre Hans vilje?

Andakt

Eirik Brekke Hauge (20 år) kommer fra Karmøy, og studererFysikk, astronomi og meteorologivedUniversitetet i Oslo. Han er forlovet med Grete, og gifter seg med henne i sommer.

Ønsker du å leve for Gud? Ønsker du å følge Ham og gjøre Hans vilje? Ønsker du at Gud skal styre i livet ditt? Det er veldig bra. Når vi er kristne blir vi kalt til å leve for Ham og følge hans bud. Men hvorfor skal det være så vanskeligå skjønne Guds plan?

Nå er det vår og mange står foran store valg. Hvilken skole skal jeg på til høsten? Hvor skal jeg jobbe? Hvor skal jeg bo? Hva skal jeg gjøre for nærmiljøet mitt der jeg kommer? Hvor har Gud bruk for meg?

Vi kan lese flere steder om at Gud har en plan

Ofte blir dettehåpløse tankerekker som ikke gir svar. Vi ber og ber til Gud om at Han må bruke oss der han trenger oss og vise oss hvor vi skal, men så kommer det aldri et svar.Mange av oss har hørt fravi var småat Gud har en plan med ditt liv. Dersom du nettopp har blitt kristen, kan det være dette som hargitt deg et ekstra push. Gud har en plan for livet ditt, det gir livet mening, men hvorfor får du ikke vite noe?

Det mest kjente bibelverset er nok Jeremia 29,11:

“For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.”Og selv om disse ordene ble sagt til Israelsfolket mens de var bortført, kan det være tilstortrøst for oss i dag.

Vi blir også lært opp til å be om at Guds vilje skal skje. I Fader Vår lærer vi å be: “La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.” Og Jesus selv ba til Gud før han skulle korsfestes og ba om at Gus vilje måtte skje. Men så er det veldig vanskelig å forstå Guds vilje for mitt liv ned til minste detalj.

Nå velger jeg det jeg selv vil, og skal jeg ikke dit, må du stoppe meg

Dersom du stårforan et slik valg, har du min medfølelse, men ikke gjør til en større ting enn det det er. Her er noen tips fra meg:

1.“Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.”(Matt 6.33)Ta med Gud i planleggingen før du begynner planleggingen. Be og les i Bibelen før du begynner å tenke på store valg. I det minste får du litt god input før du skal velge.Får du konkrete svar er dett flott!

2.Gud er ikke avhengig av degalene. Selv om Gud har en plan for livet ditt, så er ikke Hans overordnede plan ene og alene avhengig av ditt liv. Uansett hva du velger, vil Gud kunne bruke deg der du er. Dersom du vil være et lys i verden, skinner du uansett hvor du går.

3.Gud har skapt oss med våre interesser og evner. Bruk dem, videreutvikle dem og takk Gud for dem.

I løpet av mitt liv har jeg ofte vendt meg til Gud i store spørsmål, uten å føle at jeg har fått svar. Når jeg ikke får noe svar, ber jeg til Gud og sier: “Nå velger jeg det jeg selv vil, og skal jeg ikke dit, må du stoppe meg.” Og så gjør jeg det som frister mest.

Lev ditt liv for Gud, legg ditt liv i Guds hender

Vi er Gudsbarn og vi skal få lov å hvile i det.

“Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de?” Matt 6.26

Mitt råd blir derfor:
Lev ditt liv for Gud, legg ditt liv i Guds hender, slapp av og gå for å gjøre alle folkeslag til hans disipler!

Lykke til!