LEVENDE TRO: Bare Gud og deg

LEVENDE TRO: Bare Gud og deg

Dette er det fjerde av åtte bibelgruppeopplegg i serien "Bergprekenen".

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.

 1. Takk og be for samlingen
 2. Les Matteus 6,1-6 og 16-24 hver for dere, og noter ned hva som treffer dere
 3. Lytt til: Psalm 139 (Far Too Wonderful)Shane & Shane
 4. Les teksten under høyt i fellesskap
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
 6. Del bønneemner og be for hverandre

Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

Jeg leste en gang om ei som sa: «Når den høyre hånda mi gir penger til en god sak, står venstrehånda alltid klar for en high five.» En del av oss er alltid veldig fornøyd med de gode gjerningene vi gjør, og det føles godt å kunne gi seg selv anerkjennelse for det.

Dagens tekst rokker ved den gode følelsen i oss. Jesus sier på en måte: «Det har verken noe å si hva du selv føler du gjør bra, eller hva andre ser av dine gode gjerninger. Alt handler om Gud og hvordan du og han har det. Det handler om hjerteforholdet ditt til Gud, og det er alt som betyr noe.»

To grøfter

Vi kan gå i to grøfter når vi leser Bergprekenen. Den ene er at vi kan henge oss opp i alt det riktige vi skal gjøre, det Gud krever, de gode gjerningene. Da kan vi lett konkludere med at vi må gjøre gode gjerninger for å veie opp for det dårlige vi gjør, og alltid passe på at vi gjør mest godt. Ende opp på plussida i regnskapet liksom.

Den andre er at vi kan tenke: «Dette er umulig for oss å leve et rettferdig liv uansett, og Jesus har jo gjort opp for oss i møte med Gud, så da trenger vi ikke tenke så mye på å gjøre gode ting.» Ingen av disse tankene passer inn i Bibelens budskap til oss, men de har allikevel biter av sannhet i seg.

Kalt til et annerledes-liv

Ja, vi er kalt til å gjøre gode gjerninger. Og nei, vi klarer ikke å leve et rettferdig liv, derfor har Jesus frelst oss. Den riktige måten å forstå Jesu budskap i Bergprekenen på, er at vi er kalt til å leve et annerledes liv som kristne. Det skal merkes at vi gjør gode gjerninger og ønsker å leve etter Guds gode bud for oss.

Grunnen til at vi ønsker dette og prøver å leve slik, er at vi gjør det som en respons på Guds ufattelig store kjærlighet til oss.

Vi vet at vi ikke klarer å prestere oss gode nok for Gud, men når vi innser at vi har fått Jesu rettferdighet, blitt frelst, da vil hjertet vårt bli fylt opp av kjærlighet og vi får et behov for å vise Gud vår takknemlighet.

I det skjulte

Teksten i dag handler om hvordan vi mennesker så lett tenker at det er viktig å vise frem hvor gode vi er og hvor flinke vi er til å gjøre de riktige tingene. Jesus lærer oss at det ikke betyr noen ting, og sier gjennom dette at det handler om hjertet vårt.

Det handler om det som skjer i det skjulte (v. 6). Å be til Gud alene, betyr mer enn å vise frem hvor flink du er til å gi, til å be høyt foran andre eller faste. Fasten handler om å ydmyke seg for Gud, å bruke tid på å søke ham, men det Jesus beskriver her var folk som viste frem hvor flinke de var til å faste.

Han kritiserte dem for å være stolte over sin egen selvrettferdighet, og sier at det som betyr noe er hjertet ditt. Gud ser ditt indre og vet om alt du tenker og føler, han kjenner deg fullt ut.

Bare Gud og deg

Når du er alene med Gud kan du vite at han er der sammen med deg. Han ønsker å møte dine behov og lytte til dine innerste tanker og bønner. Han kjenner deg fullt ut.

Det har ingenting å si hvordan du viser frem dine gode gjerninger til andre, dersom forholdet til Gud ikke er godt. Det Gud spør etter er deg og bare deg, uten dine prestasjoner, relasjoner, venner og erfaringer.

Spørsmål til samtale

 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Prøv å sette ord på det du tror på: Hva betyr det at Jesus er opptatt av hjerteforholdet vårt til Gud?
 3. Hva blir viktig for deg når du er alene med Jesus i bønn?
 4. Hvordan kan vi leve i spennet mellom at det å gjøre gode gjerninger ikke frelser oss, samtidig som vi er kalt til å gjøre dem? Hvordan forstå hva det betyr i praksis?
 5. Vi synger og snakker om «å gi alt til Jesus». Det kan for eksempel innebære snakke helt ærlig med Gud om alt i livet og ønske å følge hans vilje for hvordan vi skal leve. Hvilke sider av livet syns du det er vanskelig «å gi til Gud»?

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.