Levende Tro Basic: GUD I MEG

Levende Tro Basic: GUD I MEG

Dette er det syvende bibelgruppeopplegget i serien «Jeg tror jeg tror». Hvem er Den hellige ånd?

Levende Tro Basic: Jeg tror jeg tror

Levende Tro Basic: JEG TROR JEG TROR er iTros andre bibelgruppeopplegg for alderen 13+.

Det finnes også syv andre LEVENDE TRO-hefter for alderen 16+.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller du finner alt gratis her på iTro.

  1. Takk og be for samlingen.
  2. Les bibelteksten. Skriv gjerne ned det du lurer på mens du hører den lest.
  3. Les teksten under høyt i fellesskap.
  4. Snakk sammen om spørsmålene nederst.
  5. Del bønneemner og be for hverandre.
  6. Repeter samlingen helt kort til slutt med punktene under «Hva kan vi lære»

Bibeltekstene:

«La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. … Dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne.» Kol 3,2-3+9-10.

«Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere.» Rom 8,11.

«På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje.» Rom 8,26–27.

Den hellige ånd

Det mest fantastiske som skjer når vi begynner å tro på Jesus, er at vi får Den hellige ånd inn i oss. Gud er en treenig Gud, som vi blir kjent med både som Faderen – som skaper, Sønnen – som frelser, og Ånden – som styrker oss, skaper tro og gir kraft til å leve livet som kristen.

Å si at vi har Den hellige ånd i livet er det samme som å si at Gud er helt, helt, helt nær oss, alltid. Ånden er Gud, og Gud selv er inni deg.

Han har tatt bolig i deg, flyttet inn, og det betyr at du aldri er alene. Livet som kristen er et liv i Guds nærhet, med hans kraft, styrke og veiledning innenfra og ut.

Hvordan funker dette? Vi kan snakke om Ånden på flere måter. Det er noen teoretiske svar, noen forklaringer om hvem Den hellige ånd er, som vi finner når vi leser i Bibelen. Og så finnes det noen svar som handler om det vi erfarer og opplever.

Erfaringer og opplevelser

Hvis vi skal ta det siste først, kan vi for eksempel tenke på ting som dette: Mange kristne kan fortelle om at de blir berørt av noe de leser i Bibelen. Guds ord oppleves relevant og viktig, og det betyr noe for livet, tankene, holdningene og meningene til den som leser. Det skjer fordi Den hellige ånd jobber inni oss, i hjertet vårt, når vi leser Guds ord.

Andre vil fortelle om hvordan en kan kjenne på et spesielt fellesskap i en menighet, på leir eller i bibelgruppa. Det oppleves som at et usynlig nærvær binder oss sammen når vi ber eller lovsynger. Har du opplevd det, at det er noe spesielt med å være sammen og invitere Gud inn i det fellesskapet? Den hellige ånd skaper det fellesskapet og det gudsnærværet vi mennesker kan kjenne på da.

Noen ganger kan vi bli så berørt av noe vi leser eller hører, at vi begynner å gråte, eller vi kjenner på en enorm lettelse og glede.

Ikke bare følelser

Om du er frelst eller ikke, handler ikke om hva du føler, eller om du elsker å være sammen med andre kristne. Og selv om Den hellige ånd kan skape følelser i oss, er det ikke den aller viktigste oppgaven Ånden har.

Bibelen lærer oss mye om Den hellige ånd, og det som er spesielt for kristne, er at Gud har lovet at alle som tror får Ånden.

Paulus sier det sånn i 1. Kor 12,3: «Ingen kan si: ‘Jesus er Herre!’ uten i Den hellige ånd.» Dermed vet vi at troen og Ånden henger nøye sammen.

I Det gamle testamentet (GT) leser vi at Guds ånd var med i skapelsen (1. Mos 1,2 og 26). Videre beskrives Ånden som noe Gud gir til utvalgte personer, som har blitt salvet og fått spesielle oppgaver fra ham. Profeter og konger fikk for eksempel Guds ånd som tegn på at de var utvalgt av Gud til noe spesielt.

I Det nye testamentet (NT) forandrer det seg. Jesus forteller at når han forlater jorden som menneske, så skal han gi disiplene Talsmannen (Joh 14,16 og 15,26), altså Den hellige ånd. Og i Apostlenes Gjerninger 2 leser vi om hvordan Den hellige ånd ble gitt til disiplene og de troende på pinsedag. Fra da av har alle som tror fått Den hellige ånd, levende til stede, i sine liv.

Kristne sier gjerne at Jesus åpnet veien inn til Gud, og dette henger sammen med Den hellige ånd. Før Jesus døde på korset og sonet for alle menneskers synd, var det et skille mellom syndige mennesker og Gud. Gjennom troen på Jesus er nå alle mennesker skyldfrie og rettferdige, og de kan igjen komme nær Gud. Derfor kan de også få Guds sterkeste nærvær, ham selv, gjennom Den hellige ånd, inn i sine liv. Inntil den dagen alt skal gjenopprettes—i fullendelsen, når vi får være sammen med Gud for alltid—så har vi Den hellige ånd i oss. Gud er nær, selv om vi lever livet vårt her på jorden.

3 viktige oppgaver

Den hellige ånd har særlig tre viktige oppgaver som den utfører i oss mennesker.

1. Ånden viser oss at vi er syndere. Den hjelper oss til å forstå hvem vi er, hvem Gud er, hvordan verden henger sammen, og at vi trenger hjelp utenfra. Vi klarer ikke ordne opp i problemet med synden selv.

2 . Ånden viser oss løsningen. Den hjelper oss til å forstå hvem Jesus er, hva han gjør og at det er løsningen på problemet vårt. Denne redningen kan vi stole på at er sann og holder, og dermed skaper Ånden tro og frelsesvisshet.

3 . Ånden gir oss kraft og mot til et nytt liv. Dette livet som kristne, som tilgitte syndere, er mulig å leve fordi Ånden lever inni oss. Vi knytter ofte livet med Den hellige ånd til begrepet helliggjørelse. Det handler om at Ånden vil prege og forandre deg innenfra, slik at du blir mer lik på Gud. Vi klarer ikke alltid velge det gode selv, det er fortsatt noe inni oss som ønsker å velge egoismen og det vonde. Men Ånden er sterkere.

Den samme kraften som overvant døden, Gud selv, lever i deg og meg. Det er sprøtt. Vi er aldri alene, og vi kan alltid vite at Gud vil gi oss trøst, fred, styrke og mot til å leve et liv etter hans gode vilje. Med Den hellige ånd i oss kan vi be: Gud, vil du forandre hjertet mitt så det likner mer på ditt? Da vil du få bønnesvar. Det kan gjøre vondt å velge det gode, og det kan være vondt å be om tilgivelse når du har såret og skuffet andre. Men når vi gjør dårlige valg, kan vi alltid komme tilbake til Gud på nytt og på nytt.

Åndens frukter

Da vil Den hellige ånd vise deg:

1) Ja, du er en synder, men 2) du er frelst i Jesu navn og 3) du får styrke til å leve livet ditt videre med løftet hode og i frimodighet.

Dette livet kaller vi ofte det nye livet, livet med Ånden. Og når Gud selv får påvirke hjertet ditt, valgene dine og livsstilen din, da får du øst over deg gode gaver. Paulus kaller de åndens gaver, og lista er lang: Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse (Gal 5,22-23).

Hvis du tenker: «Disse fruktene synes jeg ikke jeg ser så mye av i mitt liv», så be om det. Bønn er mulig fordi Gud er nær deg, så benytt deg av gaven, og snakk med Gud om det. Han holder ikke sine løfter tilbake, og disse fruktene vil han gi til alle som tror og lever nær ham.

En viktig sannhet om deg er at når du tror på Jesus, så bor Gud inni deg med sin Ånd. Det er både sprøtt og fantastisk, og betyr at livet blir en spennende reise der du litt etter litt vil bli forandret fordi du lever i fellesskap med den perfekte, kjærlige, allmektige Gud. For en gave!

Spørsmål:

1. Hva er det første du tenker på etter å ha lest dette?

2. Hvordan vil du svare på spørsmålet med dine egne ord: Hvem er Den hellige ånd?

3. Hva tenker du om de tre punktene? Var det noe du ikke forstod?

4. Hva betyr det for deg å leve med Den hellige ånd i livet?

En bønn du kan be:

Kjære Gud. Tenk at du har gitt meg deg selv inni hjertet mitt. Det klarer jeg ikke helt å forestille meg, men takk! Jeg ber om at du må forandre meg fra innsiden og ut, og at du må vise meg mer og mer av hvem du er. Amen.

Hva kan vi lære?

Hvem er Den hellige ånd?

Den hellige ånd er Gud selv som lever i hjertene til alle som tror på Jesus. Ånden har spesielt tre viktige oppgaver:

1) Å vise oss at vi er syndere og at vi ikke klarer å ordne opp i problemet selv.

2) Å vise at Jesus er redningen vi trenger og skape tro i oss.

3) Å gi oss kraft og mot til å leve det nye livet som kristne etter Guds gode vilje. Det betyr at i livet sammen med Gud, med Ånden inni deg, vil du stadig bli forandra og likne mer og mer på Gud.

Simon Berg

Levende Tro Basic: Jeg tror jeg tror

Levende Tro Basic: JEG TROR JEG TROR er iTros andre bibelgruppeopplegg for alderen 13+.

Det finnes også syv andre LEVENDE TRO-hefter for alderen 16+.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller du finner alt gratis her på iTro.