Levende Tro Basic: HJELP, JEG FORSTÅR IKKE DETTE!

Levende Tro Basic: HJELP, JEG FORSTÅR IKKE DETTE!

Dette er det åttende bibelgruppeopplegget i serien «Jeg tror jeg tror». Hvorfor er det så vanskelig å lese i Bibelen?

Levende Tro Basic: Jeg tror jeg tror

Levende Tro Basic: JEG TROR JEG TROR er iTros andre bibelgruppeopplegg for alderen 13+.

Det finnes også syv andre LEVENDE TRO-hefter for alderen 16+.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller du finner alt gratis her på iTro.

  1. Takk og be for samlingen.
  2. Les bibelteksten. Skriv gjerne ned det du lurer på mens du hører den lest.
  3. Les teksten under høyt i fellesskap.
  4. Snakk sammen om spørsmålene nederst.
  5. Del bønneemner og be for hverandre.
  6. Repeter samlingen helt kort til slutt med punktene under «Hva kan vi lære»

Bibeltekstene:

Jesus svarte ham: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord. Lukas 4,4.

Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham tilhører æren, nå og til evighetens dag! Amen. 2. Petersbrev 3,18.

Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. 1. Korinterbrev 13,12.

Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105.

Vanskelig å lese Bibelen?

Det høres så enkelt ut å forstå dette når noen har en andakt eller forteller hva de tror på, men jeg syns det er skikkelig vanskelig å lese Bibelen!

Har du tenkt sånn noen gang? Vit at det er helt vanlig, og at det går an å finne ut av ting – ett skritt av gangen. Du har et helt liv på å bli bedre kjent med Gud og det han lærer oss gjennom sitt ord. Og det kan du begynne med allerede nå gjennom å både høre på andakter og vitnesbyrd om andres tro, og samtidig prøve å bli kjent i Bibelen på egenhånd.

Bibelen er en stor, mangfoldig og innholdsrik bok. Den inneholder mange forskjellige sjangere, er skrevet av mange forskjellige folk, og har blitt til over en periode på over 1600 år. Noen ganger virker det vi leser der nesten selvmotsigende, og du blir faktisk aldri ferdig med å studere den. Til og med de som har studert Bibelen i årevis og har det som jobb, blir aldri ferdige med å diskutere den. Men hør – ikke mist motet til å åpne Bibelen av den grunn. Det går an å lese og forstå.

Det går an å ta det i ditt tempo, og bli kjent med Jesus gjennom å lese i Bibelen, selv om du ikke er bibelforsker.

Rød tråd

Det viktigste vi må vite er at det finnes en rød tråd i hele Bibelen. Selv om det er mange ulike typer tekster, så handler Bibelen faktisk om én ting:

Hvem Gud er, hva han har skapt oss for og hvor uendelig høyt han elsker oss.

Bibelen er fortellingen om Guds kjærlighet, og den røde tråden er Jesus. Du finner spor av Jesus, og frampek om hva han skal gjøre, i Det gamle testamentet (GT) — og du blir godt kjent med hvem han er og hva han betyr i Det nye testamentet (NT).

Hvis noen spør deg hva Bibelen handler om, kan du frimodig si at det vet du: Det handler om Jesus som viser oss hvor høyt Gud elsker alle mennesker.

Hvorfor og hvordan lese i Bibelen?

Et viktig spørsmål å stille seg er: Hvorfor skal jeg lese i Bibelen? Det korte svaret er at Bibelen viser oss hvem Gud er, og han er det verdt å bruke tid på å bli kjent med. Hvis du kjenner at du ønsker å leve livet ditt nær Gud i hverdagen, da er det en god ting å åpne Bibelen hver dag. Bibelen er en gave til oss fra Gud. Han åpenbarer seg, altså viser oss hvem han er, i Bibelen. Og det er jo helt fantastisk! Han gjemmer seg ikke for oss, men vi kan bli kjent med ham ved å lese.

Siden hovedbudskapet i Bibelen er Jesus, kan det være lurt å begynne med å bli godt kjent med ham.

Det neste spørsmålet blir da: Hvordan skal jeg lese i Bibelen? Til det finnes mange svar. Det viktigste poenget med å stille spørsmålet, er kanskje at du kan legge en plan for hvordan du har lyst til å gjøre det.

Et godt råd er å ikke begynne på første side. Det vil si, du må gjerne lese skapelsesfortellingen og de første sidene, men utover i GT er det ganske mye vanskelig lesestoff. Og siden hovedbudskapet i Bibelen er Jesus, kan det være lurt å begynne med å bli godt kjent med ham. Alle de andre detaljene kan du lære mer om senere.

Derfor kan det være et godt tips å starte med å lese evangeliene i begynnelsen av NT.

Der møter du Jesus selv, og kan bli kjent med ham og livet han levde. I Bibelen står dette om Jesus: «Han er den usynlige Guds bilde» (Kol 1,15). Det betyr at Jesus er den som viser oss hvem Gud er (Hebr 1,3). Hvis vi vil bli kjent med Gud, må vi bli kjent med Bibelens Jesus.

Så kan du for eksempel fortsette med å lese Apostlenes gjerninger, som handler om den første tida for disiplene etter Jesus fór opp til himmelen – og brevene, som handler om livet i troen på Jesus.

GT er også viktig, men dit kan du gå etter hvert. Der blir du kjent med hele den store fortellingen om livet, fra skapelsen og syndefallet, og videre gjennom Israelsfolkets historie som Guds utvalgte folk. Da vil du også se at GT hele tiden peker frem mot at Israelsfolket trenger en redningsmann. Jesus er den som oppfyller alle profetiene, frampekene, i GT, og er frelseren som menneskene trenger.

Tips

Så finnes det gode tips, rammer og prinsipper for å forstå det du leser. Her er noen:

1. Husk at du ikke leser alene. Den hellige ånd er i deg som tror på Jesus, og vil hjelpe deg til å forstå det du leser, slik at du blir stadig bedre kjent med Gud. (Ef 3,20)

2. Hvis noe for eksempel er rart eller virker ulogisk, provoserende eller frustrerende når du leser – ikke la det stoppe deg helt opp, men fortsett å lese.

3 . Skriv ned det du lurer på, og let etter svar. Noen har garantert lurt på det samme før deg. Finn noen du har tillit til som du kan snakke med om spørsmålene, noen som kan enda mer enn deg og kanskje har lurt på akkurat det samme før. Du kan også bruke en egen studiebibel som har kommentarer til teksten underveis, eller du kan bruke egne bøker der kloke teologer har skrevet om bibeltekstene og gir oss hjelp til å forstå det vi leser.

4. Finn en bibelleseplan. Da får du en god rytme for å lese litt hver dag, og du vet hva du skal gjøre når du bestemmer deg for å åpne boka.

5. Finn noen å lese sammen med. Hvis dere avtaler å følge samme plan for bibellesingen, kan dere snakke om det etterpå.

6. Les andaktsbøker om kristen tro. Det hjelper deg til å forstå hva Bibelen handler om, og hva det betyr å leve livet som en troende. Du har kanskje hørt dette spørsmålet før: Hvordan spiser du en hel elefant? Svaret er: En bit av gangen. Sånn er det med Bibelen også. Du trenger ikke tenke at du skal lese hele Bibelen, eller forstå alt på en gang. Du kan tenke at du skal lese den en bit av gangen. Du kan åpne den med nysgjerrighet og undring, og spørre både deg selv og Gud: Hva kan jeg lære om det jeg tror på i dag?

Og husk: Hvis Bibelen faktisk er sannhet, så tåler den at vi graver og spør, også alle de vanskelige spørsmålene. Det er det helt naturlig at vi gjør, og det skal vi få fortsette med så lenge vi lever. Gud vil alltid lære oss mer om hvem han er, og hvilken betydning han vil ha i våre liv.

Spørsmål:

  1. Hva er det første du tenker på etter å ha lest dette?
  2. Hvordan vil du svare på spørsmålet med dine egne ord: Hvorfor er det så vanskelig å lese i Bibelen?
  3. Hva er dine erfaringer med å lese i Bibelen? Har du noen tips å dele?
  4. Hvorfor har du lyst til å lese i Bibelen – hvis du har det, da?

En bønn du kan be:

Sannhetens Gud. Takk for Bibelen, og takk for at jeg får muligheten til å bli bedre kjent med deg, og se mer av din kjærlighet til meg gjennom den. Hjelp meg til å forstå mer og mer, og gi meg glede av å lese i Bibelen, hver dag. Amen.

Hva kan vi lære?

Hvorfor er det så vanskelig å lese i Bibelen?

Bibelen er vår beste kilde for å bli kjent med Gud. Den har mange ulike tekster og sjangere, og det kan være lurt å begynne med å lese om Jesus, før du leser de andre tekstene i NT og GT. Noe av det vi leser vil vi aldri helt forstå fullt ut, før i fullendelsen, men her og nå har vi Guds levende ord tilgjengelig for oss.

Bibelens budskap forandrer oss, og det kan være både vanskelig, utfordrende og befriende å lese. Husk at du aldri leser Bibelen alene. Den hellige ånd er med og leser sammen med deg. Be om å få hjelp til å forstå, og vær frimodig på å stille spørsmål til andre mennesker rundt deg. Andre har garantert lurt på det samme som deg før, og jo mer du leser, jo bedre kjent blir du med.

Simon Berg

Levende Tro Basic: Jeg tror jeg tror

Levende Tro Basic: JEG TROR JEG TROR er iTros andre bibelgruppeopplegg for alderen 13+.

Det finnes også syv andre LEVENDE TRO-hefter for alderen 16+.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller du finner alt gratis her på iTro.