LEVENDE TRO: En å følge etter

LEVENDE TRO: En å følge etter

Her finner du det tredje av seks bibelgruppeopplegg i serien Jeg Er.

Levende Tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få høstens opplegg i 6 deler gratis her på iTro annenhver mandag.

 

 1. Takk og be for samlingen
 2. Les Joh 10,11-39 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere
 3. Lytt til: Jeg vil følge deg – Birgitte Bergerud
 4. Les teksten under, høyt i fellesskap
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
 6. Del bønneemner og be for hverandre

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. (…) Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene.

Den tredje og fjerde gangen Jesus kommer med sine «Jeg er»-uttalelser i Johannesevangeliet, står vi midt i en diskusjon mellom Jesus og Israels religiøse ledere. Det oppstår stadig slike stridssamtaler når Jesus forteller om hvem Han er, for det han sier er veldig fremmed for de som hører på. Disse «Jeg er»-utsagnene ender ofte med at Jesus utdyper og forklarer hva han egentlig mener: Jeg og Far er ett (Joh 10,30). Jesus bruker altså beskrivelsene av hva han er, for å lære de han snakker til at han er sendt til jord av sin Far, av Gud. Jesus sier at han er Gud. Og for dette vil jødene som hører på ham, steine ham for blasfemi (Joh 10,31).

Det er ikke merkelig at de som hørte Jesus ble både sinte og nysgjerrige. Dette var helt nytt for dem og det var vanskelig å tro at et menneske plutselig skulle dukke opp og være Gud. Men etter hvert som de både hørte ham og så ham gjøre under og tegn, kom flere og flere til tro. Han var den ha sa han var, og det endelige tegnet på det fikk de da han døde, for så å stå opp igjen.

Jesus passer på oss

I dagens tekst sier Jesus først: Jeg er porten. Deretter: Jeg er den gode gjeter. Disse to bildene henger sammen og er bilder hentet fra dagliglivet i Israel. Gjeternes oppgave var å passe på saueflokken sin, og om nettene samlet de sauene i steininnhegninger. Disse hadde ikke dører, men gjeteren satt selv som en dør i åpningen, for å beskytte mot rovdyr og tyver. Det er derfor et forståelig bilde for de som hørte: Jesus vil beskytte de som tror på ham. Og han forklarer hva han legger i det med sitt neste ord om at han er den gode gjeteren. Han er ikke en av mange gjetere – han er den eneste det er verdt å følge etter.

Gjeterne skulle passe på sauene sine, men det var ingen som forventet at de skulle gå i døden for dem. Tvert imot var det heller sauene som ga av seg selv til gjeterne og andre mennesker, gjennom ull, melk og kjøtt. At Jesus gir livet sitt for saueflokken, oss mennesker, viser hvor høyt vi er elsket. Og denne gode gjeteren, Jesus, har omsorg for oss, han vil lede oss gjennom livet og han vil passe på oss.

En nær relasjon

To ganger leser vi at Jesus sier han kjenner sine sauer, og at sauene kjenner ham, og kjenner hans stemme (Joh 10,14 og 10,27). Det er noe veldig nært over måten han beskriver det på. Å kjenne Jesus er ikke som en distansert relasjon, der vi vet om hverandre og er bekjente. Jesus er ikke en gjeter som går langt foran flokken og roper at vi må følge etter. Han kjenner hver og en av oss ved navn. Jesus vet våre innerste tanker, lengsler, ønsker og behov, og han ønsker at vi skal bli så godt kjent med ham at vi alltid kjenner igjen stemmen hans.

Når du kjenner noen veldig godt, da behøver du ikke gå rundt og lure på hva de mener om ulike ting. Du kan slappe av, vite hva du har å forholde deg til og hvile i at relasjonen deres er stabil og trygg. Slik vil Jesus at vi skal ha det med han. Han er ikke lunefull og han blir ikke plutselig annerledes. Jesus er den han sier han er, og vi blir kjent med ham ved å leve nær han. Det betyr at vi kan lese om ham i Bibelen, be til ham, lovsynge ham og dele troen vår på ham med andre i et kristent fellesskap. Jesus vil at vi skal vite hvem han er, kjenne ham godt, at vi skal lytte til hans veiledning for livet og følge ham gjennom alt.

Spørsmål til samtale

 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Prøv å sette ord på det du tror på: Hva betyr det for deg at Jesus er porten og den gode gjeteren?
 3. Hvordan kan vi følge Jesus gjennom livet? Del gjerne egne erfaringer med å følge Jesus.
 4. Jesus beskriver en nær relasjon mellom sauene/menneskene og gjeteren/Jesus. Hva tror du det betyr at vi kan kjenne stemmen hans?
 5. Les Salme 23. Hva lærer vi om Jesus som gjeteren/hyrden i denne teksten?

Levende Tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få høstens opplegg i 6 deler gratis her på iTro annenhver mandag.