LEVENDE TRO: Jesus åpenbarer Faderen

LEVENDE TRO: Jesus åpenbarer Faderen

Dette er det tredje av seks bibelgruppeopplegg i serien "Treenigheten".

Levende tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) via ung@nlm.no, eller få høstens opplegg i 6 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.

 1. Takk og be for samlingen
 2. Les Joh 14,1-11  hver for dere, og noter ned hva som treffer dere
 3. Lytt til: Good, good Father av Chris Tomlin
 4. Les teksten under, høyt i fellesskap
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
 6. Del bønneemner og be for hverandre

«Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger.» Joh 14,10

At Gud er hele verdens skaper er både grunnleggende og sant. Men iblant kan det også oppfattes som upersonlig, selv om det ikke er ment slik.

En plan for våre liv

Som vi så i forrige samling innebærer troen på Gud som skaper at til og med ditt og mitt liv har en mening, og at Gud ser oss, elsker oss og har en plan for våre liv.

Men tross dette kan vi få en følelse av at den Gud som har skapt universet må være ganske fjern fra oss, at han nærmest gjemmer seg et sted i en fjern galakse.

For å hjelpe oss å forstå at dette ikke er hele bildet, utfyller Bibelen beskrivelsen av Gud som skaper med at Gud er vår far, vår himmelske pappa! Dette blir veldig tydelig i Jesu undervisning. Gang på gang leser vi at Jesus snakker om Gud på den måten, og når han underviser sine disipler i bønn sier han:

Slik skal dere da be: Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges… (Matt 6,9-13).

Til og med her blir vi minnet på sannheten om at Bibelens tale om Gud som Faderen og Jesus som Sønnen ikke bare er en tilfeldighet. Det er et uttrykk for deres nære og intime relasjon til hverandre. Og det mest fantastiske av alt er at både du og jeg har blitt invitert inn i denne relasjonen.

Vi er adoptert inn i familien

Her kommer også Den hellige ånd inn i bildet. Apostelen Paulus skriver:

Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba, Far!» Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham (Rom 8,15-17).

At Gud er vår Far har mye å gjøre med hans kjærlighet til oss som er hans barn. Gud har ikke bare skapt oss – men akkurat som med sin Sønn vil han også leve i en nær og intim relasjon til oss.

Det nye testamentets språk for dette er at Gud har adoptert oss inn i sin familie. Akkurat som Jesus får vi derfor kalle oss selv for Guds barn – hans sønner og døtre. Gjennom troen på Kristus har vi blitt arvtagere til hans fantastiske rike.

Se på Jesu gjerning for å bli kjent med Gud

Bibelen sier at vi gjennom Jesus har fått muligheten til å lære å kjenne Gud slik han virkelig er. «Ingen har noen gang sett Gud», skriver Johannes. «Den enbårne (altså Jesus), som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er» (Joh 1,18).

Det innebærer at hvis vi vil lære å kjenne Gud som vår himmelske pappa, da skal vi se på Jesus! Alt som Jesus sier og gjør, åpenbarer noe vesentlig om Guds vesen for oss. Eller som det står i teksten vi leste før denne samlingen: «Den som har sett meg, har sett Far. …De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger» (Joh 14,9-10).

Gud som fullkommen Far

For noen av oss kan det være komplisert når Bibelen snakker om Gud som Far. I hvert fall når vi har dårlige erfaringer med våre egne fedre. Men da skal vi huske at Bibelen ikke sammenligner Gud med våre fedre her på jorden. I stedet er det Gud som er modellen for hvordan våre fedre burde ha vært (Ef 3,14-15). Bare fordi våre foreldre ikke er perfekte, får vi takke Gud for at det er han som i alle situasjoner er den fullkomne Far.

Spørsmål

 1. Sett ord på din egen tro: er du vant med tanken på Gud som din himmelske pappa? Hvorfor/hvorfor ikke?
 2. «Jeg er veien, sannheten og livet», sier Jesus i dagens bibeltekst. «Ingen kommer til Faderen uten ved meg». Hva sier dette om relasjonen mellom Jesus og Faderen? Hva sier det om de livssyn og religion som fornekter at Jesus er Gud?
 3. Bibelen sammenligner ikke Gud med våre foreldre her på jorden. I stedet er det Gud som er modellen for hvordan våre foreldre burde ha vært. Hvordan kan det være til hjelp for deg?
 4. Det nye testamentet snakker om Den hellige ånd som «Ånden som gir rett til å være Guds barn» og om oss kristne som Guds arvinger.
 5. Les Ef 1,3-14 og gi eksempel på hva denne arven inneholder.
Birgit Ydstebø

Levende tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) via ung@nlm.no, eller få høstens opplegg i 6 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.