Marana ta!

Marana ta!

Det er et gjennomgangstema i Det nye testamente, likevel forbausende lite snakka om blant kristne.

Det blir nevnt i bisetninger, ofte nærmest på spøk. De som er virkelig opptatt av det framstår nesten som litt rare. Vi snakker gjerne om Jesu fødsel, Jesu død og oppstandelse, om Hans liv og lære, og om oppdraget han gav oss. Alt dette er viktig, men hvorfor? Fordi…

Jesus kommer igjen!  Jeg fikk spørsmålet her en dag, om hvor ofte jeg i 2009 hadde tenkt på Jesu gjenkomst. Svaret var avslørende, og i alle fall annerledes enn han som fortalte at hans kalender bare inneholdt to dager: Dagen i dag og Herrens dag.
Vi kjenner ikke dagen og timen, men vi vet at Han kommer igjen. Og når Jesus kommer skal han holde dom over folkeslagene. (Matt 25). Jesu gjenkomst har alt å si, også for livene våre her og nå.

Vi kristne trenger å minne hverandre på at Jesus virkelig kommer igjen

Apostelen Peter siterer  profeten Joel, når han på pinsedag taler om tegn som skal vise seg «…før Herrens dag kommer, den store og strålende.» Han legger til: «Og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» (Apg 2:20b-21). Senere forteller Peter igjen om Herrens dag (2.Pet 3) og gjør oppmerksom på at det vil komme folk som skal spotte de som setter sitt håp til Jesu gjenkomst.

Vi kristne trenger å minne hverandre på at Jesus virkelig kommer igjen. Det vil skje, om en tror eller ei. Vi trenger å minne hverandre om Herrens store og strålende dag, så håpet og lengselen kan vekkes. Jesus kommer for å dømme levende og døde og skape «…en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.» (2.Pet 3:13) Det er det kristne håp! Denne jorden er en midlertidig bolig, ikke vårt hjem. Vårt sanne hjem er hos Jesus.

Jesus inviterer oss til å leve med ham i all evighet

Så er vi  gjester her, budbringere om Guds rike, om evig liv med Gud på en ny jord, hvor ulv og lam skal beite sammen, og alle mennesker er invitert til å bli med! Med denne visshet og dette håp, kan vi ikke utsette og drøye med å spre de gode nyhetene: Vi er alle skyldige overfor Gud, men Jesus ble dømt og tok straffen i vårt sted. Jesus inviterer oss til å leve med ham i all evighet, et evig liv som begynner her og nå, for hver den som påkaller Herrens navn.

Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte [om å komme igjen], som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. (2. Pet 3:9).

Andakt

Dagens andakt er skrevet av Eivind Bø.

‘Marana ta’ er et arameisk bønnerop som betyr : «Kom, Herre!»

Bønn:
Takk for Din tålmodighet med oss Gud.
Vi ber om at alle skal nå fram til omvendelse,
så din store og strålende dag kan komme!
Vi kjenner ikke dagen eller timen, men ber om at du
hjelper oss å leve himmelvendt, så håpet og lengselen
kan vekkes. I Jesu navn, Amen.