Mening og håp

Mening og håp

Marthe Aasen deler tanker om sitt favorittbibelvers, et vers som gir mening og håp.

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene baserer seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. (Jer 29, 11)

Hei! Jeg heter Marthe Aasen, og er ei 19 år gammel jente fra fine Grimstad by.

For ei lita stund sida, ble jeg spurt om jeg kunne skrive et innlegg til iTro. Et av temaene som ble foreslått, var mitt favorittbibelvers og refleksjoner rundt det. Av den grunn har jeg valgt å snakke litt rundt Jeremia 29,11 (+ et par til) og egne refleksjoner.

Bilmetafor

Før jeg går inn på verset, vil jeg dele et litt klisjé bilde på hvordan jeg ser på livet med Gud. Først kan du se for deg en nyprodusert bil, hel og pen. Akkurat denne er en middels sprek familiebil. Bilen startes og begynner å kjøre. Lenge går det fint. Bilen kjører på ulike veier, tester hestekrefter og utholdenhet.

Til nå har det egentlig bare vært bra; ikke for vanskelig, men spennende. Etterhvert forlater bilen det trygge, kjente miljøet, og prøver seg på nye og til tider krevende virker.

Krasja bil

En dag krasjer bilen. Det kom rett og slett en uforventa krapp sving. Resultatet ble et smadra karosseri. Det skjedde en feilberegning. Bilen manglet oversikt og planlegging. Den manglet en god og erfaren vognfører med kart og kontroll.

I tillegg manglet den kunnskap om seg selv, hva den egentlig var laget til. Det var ikke fart og krappe svinger som var optimalt for denne.

Plutselig har bilen mistet sin evne til å gjøre det som gav liv å mening. Kjøreturene, som før gav glede, er nå umulig å gjennomføre. Hvordan fortsette nå? Bilmetaforen er muligens en smule barnslig, men jeg håper poenget blir forståelig.

Skapt og designet av Gud

Jeg tror at vi mennesker er skapt av en skaper med et utrolig godt design. Han vet nøyaktig hvilke tanker han har for hvert menneske og de egenskapene han har lagt ned i dem.

Problemet er at mange ikke kjenner til dette, og prøver å manøvrere alene på alle mulige veier. Uten Gud kjenner vi ikke fullt ut hvem vi er, eller hvem vi er skapt til å være.

Det er ikke dermed slik at livet bare er lett når man først tror på og har en relasjon til Gud, men han har gitt oss gode ord for hvordan å «manøvrere» denne bilen bedre. La Han ta styringa!

La Gud ta styringen

Gud har skapt akkurat deg, unik fra alle andre. Du er ønsket, skapt og elsket akkurat som du er. Han har en plan med deg; tanker om framtid og håp, ikke til ulykke.

Han ønsker å være vognføreren i livet ditt, og føre deg på de riktige veiene. «Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn.», står det i Salme 37, 5.

Les det igjen. Hvis du ber Gud ta styringa i livet ditt, og stoler på Han, vil han mer enn gjerne gripe inn.

Du er ikke nødt til å teste alt verden har å by på, for å finne deg selv eller mening og mål i livet. Kom til Jesus! Gud har allerede tanker og planer for deg, gode planer.

Fiks bilen på verksted

For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. (Ef 2, 10)

Ta med den ødelagte bilen på verksted. La produsenten reparerere skadene, og sette inn den gode GPS-en (Den Hellige Ånd). Bruk den, bruk kartet. Ha livet sammen med Gud som mål, og la Den Hellige Ånd lede vei.

Livet leves best i gode felleskap. Felleskapet med Gud er det beste av dem alle.

Vennlige hilsener, Marthe Aasen

Håkon Rydland / Lightstock

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene baserer seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.