7 sannheter som kan gi håp til den håpløse

7 sannheter som kan gi håp til den håpløse

Bibelen inneholder mange gode nyheter det er godt å bli minnet om.

Tema

Temaet på iTro i desember er «Håp».

Vi som tror på Jesus har mye å glede oss over. Likevel er det ikke alltid slik at vi gjør det. Noen ganger er alt bekmørkt og virker håpløst.

Da trenger vi å huske på noen grunnleggende sannheter som finnes i Bibelen. Der finner vi mye som kan gi oss håp.

1. Du er Guds barn

Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. (Johannes 1,12)

Vi som tror på Jesus har fått lov til å kalle Gud, han som skapte himmelen og jorden, for far! Og vi er hans barn. Han har omsorg for oss og passer på oss.

2. Gud er nær

Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, han frelser dem som har en knust ånd. (Salme 34,19)

Når du har det vondt og ikke får ting til å stemme, så er Gud nær – ja, det er faktisk slike mennesker Gud vil møte. For når du har innsett at du ikke fikser alt selv, det er da Gud kan komme inn i bildet og få plass i livet ditt.

3. En gang vil alt vondt være borte

Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte. (Johannes’ åpenbaring 21,4)

Det er mye som kan være vondt og trist i dette livet. I møte med død kan alt virke så meningsløst. Heldigvis kan vi da rette blikket mot det fantastiske håpet vi har om en evighet der alt er bare godt.

4. Du er ikke alene. Jesus var det.

Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: «Eloï, Eloï, lemá sabaktáni?» Det betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» (Markus 15,34)

Jesus ble forlatt av Gud på korset så du aldri skulle bli det. Han tok vår plass på korset, og tok straffen for det vi har gjort galt. Igjen får vi tilbake hans rettferdighet, som gjør at Gud ser oss som hellige og rene – bare på grunn av Jesu blod.

5. Gud har ikke glemt deg. Men han har glemt syndene dine.

Jeg, jeg er den som utsletter dine lovbrudd for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke. (Jesaja 43,25)

Dette skjer ikke ved at Gud bare later som ingenting, og ikke er så nøye med synden vår. Det skjer gjennom at Jesus tok på seg vær synd, og det koster ham livet. Likevel mente han at det var verdt det!

6. Du er frelst, helt ufortjent, ikke på grunn av det du gjør

Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. (Romerne 3,24)

Du trenger ikke streve for å være god nok. Idet vi innser at vi ikke er det, kan vi rette blikket mot han som er det, og som har gjort alt som trengs for at du kan ha fellesskap med Far. Tro på evangeliet.

7. Han vil bære byrdene dine

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. (Matteus 11,28)

Jesus inviterer dem som bærer på tunge ting til å komme til ham. Han vil gi oss hvile, og han er kjent for å holde sine ord.

Aleksandr Ledogorov

Tema

Temaet på iTro i desember er «Håp».