Menneskefisker i 2014

Menneskefisker i 2014

Jesus kom ikke til jorden bare for at vi skal komme hjem til han når vi dør – han kom også for at vi skal leve for han mens vi er her på jorda: NÅ! Og livet med Jesus er spennende!

Andakt

Fredrik Eriksen Sævik kommer fra Ålesund, er 23 år og studerer medisin i Bergen.

Nå er vi i 2014 – Nytt år med nye muligheter, sies det. Hva om vi dette året tar de mulighetene Gud gir oss?

Det står i Matteus 4,19: «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!»

Jesuskom også for at vi skal leve for han mens vi er her på jorda: NÅ!

Hva betyr disse  versene i våre liv? Det første vi kan legge merke til, er at dette er en Jesu befaling. Peter og Andreas forlot alt det de hadde og fulgte Jesus. Vi kristne skal også følge Mesterens stemme når han kaller.

Jesus sier altså at vi skal følge ham. Men hva vil det si å følge etter noen? I dagens samfunn kan vi følge kjendiser på twitter, facebook og diverse andre medier.

Jesus er ikke på sosiale medier, men likevel følger milliarder av mennesker ham. Å følge Jesus er annerledes – når vi følger Ham er vi ikke passive tilskuere, det handler om hvordan vi leverlivene våre. Når vi sier ja til å følge Jesus, forandres det radikalt. Vi lever ikke lenger for oss selv, men for noe som er enda større.

For oss som  er unge er det lett å tenke at det å følge Jesus kan man vente med. Først må man leve livet som man selv vil – Jesus kan man følge når man blir gammel. Det kan også være en fjern tanke at livet skal ta slutt en dag.

Dessuten: Jesus kom ikke til jorden bare for at vi skal komme hjem til han når vi dør – han kom også for at vi skal leve for han mens vi er her på jorda: NÅ! Og livet med Jesus er spennende!

La oss vandre videre sammen med Jesus, og få med oss flere mennesker på himmelveien!

nbsp;

Jesus kaller oss  til å være menneskefiskere. Man kan lett bli mismodig av dette, og tenke at dette er en altfor stor oppgave. Men Jesus sier at vår oppgave er å følge etter ham, så vil HAN gjøre oss til menneskefiskere. Ingen arbeidsgiver slipper en arbeider ut i et viktig arbeid uten å gi opplæring og oppfølging. Hva er en viktigere jobb enn å lede andre mennesker hjem til Gud?

Jesus gir oss den utrustningen vi trenger som menneskefiskere. I Matt 10,19-20 står det: «Vær ikke bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si. Det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. For det er ikke dere som taler, men deres Fars Ånd taler gjennom dere». Da Jesus dro opp til himmelen ga han oss ikke bare misjonsbefalingen og overlot resten til sine disipler, nei Jesus har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende (Matt 28,20).

Jesus har kalt oss til å være lys og salt i verden (Matt 5,13-14).La oss nå innvie det nye året med et (en) nyttårsfor(t)sett(else): La oss vandre videre sammen med Jesus, og få med oss flere mennesker på himmelveien!