Nådegaver – for nybegynnere

Nådegaver – for nybegynnere

Nådegaver kan være forvirrende. Så hva er egentlig en nådegave?

Gloser

Når vi leser Bibelen og hører kristne snakke sammen kan det noen ganger dukke opp ord som er vanskelige å forstå. Gloser-spalten på iTro er til for at vi skal forstå enda litt mer av det vi leser og hører.

Knut Kåre Kirkholm eransatt påFjellhaug Internasjonale Høgskolei Oslo, som også driver bloggen «På sporet av sannhet«.

Jeg husker ennå første gangen jeg ble introdusert for ordet «nådegave». Det var en gang i slutten av tiden på barneskolen. En pinsevenn i klassen hadde opplevd det som pinsevenner kaller «åndsdåp» og fortalte om tungetalen han opplevde.

Jeg syntes det hørtes skummelt ut og fikk nokså motstridende følelser i møte med dette ordet. I tillegg fikk jeg et bestemt inntrykk av at nådegaver er noe vi ikke bedrev med på bedehuset – fordi jeg aldri hadde hørt tungetale.

Idag vet  jeg litt mer, men er langt fra utlært. Likevel tar jeg meg den frihet at jeg bruker noen linjer på å si noen helt grunnleggende ting om nådegaver.

Nådegavene krysser grensen mellom det naturlige og det overnaturlige

Ordet som brukes  på gresk om «nådegave» heter «charisma«. En mer eller mindre ordrett oversettelse av det er «nådeting» eller «nådedings». Dermed forstår vi allerede fra starten av at det er knyttet til Guds nåde, men at det ikke er helt lett å definere helt nøyaktig hva det er og innebærer. En nådegave er noe Gud gir ved sin Hellige ånd. Det er noe åndelig og ikke noe man kan måle og veie på vanlig måte. Nådegavene krysser grensen mellom det naturlige og det overnaturlige.

Det står en  god del om nådegavene i Bibelen. Særlig leser vi om dem i brevene Paulus skrev til menigheter i Romerriket. De lengste avsnittene finner vi i Rom 12; 1 Kor 12-14 og Ef 4. Særlig skiller 1 Kor 12-14 seg ut. I korintermenigheten ble det en del misbruk og usunn tenkning om nådegavene. Derfor måtte Paulus skrive ekstra mye til dem. Det er utarbeidet ulike lister over nådegavene ut fra disse tekstene. Disse listene kan variere ganske mye og det beviser hva jeg sa, nemlig at nådegaver er litt vanskelig å definere helt nøyaktig.

Menigheten er Jesu kropp på jorden

I alle de  tre tekstene jeg nevnte, bruker Paulus et helt bestemt bilde for å illustrere hva nådegaver går ut på. Både i Rom 12,4-5, 1 Kor 12,12-27 og Ef 4,12.16 brukes kroppen som et bilde. Menigheten, fellesskapet av mennesker som tror på Jesus, er Jesu kropp på jorden. Etter oppstandelsen forlot Jesus jorden på Kristi Himmelfartsdag. Men kroppen hans er likevel på jorden fremdeles, og kroppen hans er de kristne. Og hver enkelt kristen utgjør en kroppsdel.

Og på samme måte som hver enkelt kroppsdel har en funksjon for at kroppen skal fungere, har hver enkelt kristen en funksjon i menigheten. Og på samme måten som de ulike kroppsdelene er perfekt designet for å utøve sin funksjon, blir den enkelte kristne utrustet for å utøve sin funksjon på Kristi kropp.

Nådegavene er altså  en utrustning som Gud gir til enkeltmennesker slik at de kan bruke dem til å tjene de andre. På den måten blir Kristi kropp velfungerende og frisk. Og derfor er det også viktig å verdsette mangfoldet. Jeg vil heller ha to øyne og to ører, enn fire øyne og ingen ører…

Dette var den første delen av iTros miniserie om nådegaver. Serien fortsetter neste onsdag!

Foto:© Frog 974 – Fotolia.com