Oppbyggelse

Oppbyggelse

Sandslott eller skikkelig husbygging?

De fleste barn liker å bygge sandslott. På kort tid kan et barn drømme seg langt inn i fantasiland, med slott, borger og vollgraver. Det kan bli riktig flott, om ikke det kommer en bølge og skyller det vekk på et øyeblikk …
Jesus brukte nettopp sammenligningen mellom sandslott og skikkelig husbygging da han skulle avslutte sin store Bergpreken (Matteus 5-7). Slitesterk kristendom handler om å bygge hus på en skikkelig grunnmur (Matt 7,24-27).

Såpebobler varer enda kortere enn sandslott ved stranda

«Den Hellige Ånd blåser ikke såpebobler», heter det. Såpebobler varer enda kortere enn sandslott ved stranda. Når Bibelen skal forklare oss hvordan troen skal få leve og vokse brukes ofte bilder om husbygging.
Det som på moderne norsk kristen-språk heter «påfyll», heter i Bibelen «oppbyggelse». Ordet høres tungt og gammelt ut, men saken er bra. Når Gud skal gi deg en slitesterk hverdagstro, gjør han det skikkelig. Da opptrer han som en klok byggmester. Han legger på plass bit for bit av grunnmuren, og sørger for at det hele blir solid. For han vil gjerne at troen din skal vare hele livet, helt inn i evigheten.

Nådegaver skal bygge troen i hjertene

Det står masse om nådegaver i Bibelen, tungetale, profetisk tale, helbredelser, å prøve ånder og så videre. Særlig 1. Korinterbrev kapittel 12 og 14 handler om dette, for der i Korint var de skikkelig hekta på spenstige nådegaver. Paulus skriver til dem at de skal teste nådegaver, og testen går ut på om de «bygger opp» menigheten. For nådegaver skal bygge troen i hjertene (1.Kor 14,3-5), den skal ikke gjøre folk oppblåste, skriver han.
Oppbyggelse handler mye om kunnskap. Men det hjelper ikke å vite masse, hvis dette ikke er blitt ditt eget. Den som deler kunnskap fra Bibelen med andre på en slik måte at de skjønner det og får tillit til Gud, han eller hun «oppbygger» troen. Det er et kjempeideal.

Ill.foto:  Maria Celine Kolberg

Når vi leser Bibelen og hører kristne snakke sammen kan det noen ganger dukke opp ord som er vanskelige å forstå. Gloser-spalten på iTro er til for at vi skal forstå enda litt mer av det vi leser og hører.

Sverre Bøe er lærer på Fjellhaug Misjonshøgskole.

Dagens glose: Oppbyggelse

De fleste barn liker å bygge sandslott. På kort tid kan et barn drømme seg langt inn i fantasiland, med slott, borger og vollgraver. Det kan bli riktig flott, om ikke det kommer en bølge og skyller det vekk på et øyeblikk …
Jesus brukte nettopp sammenligningen mellom sandslott og skikkelig husbygging da han skulle avslutte sin store Bergpreken (Matteus 5-7). Slitesterk kristendom handler om å bygge hus på en skikkelig grunnmur (Matt 7,24-27).
"Såpebobler varer enda kortere enn sandslott ved stranda"
«Den Hellige Ånd blåser ikke såpebobler», heter det. Såpebobler varer enda kortere enn sandslott ved stranda. Når Bibelen skal forklare oss hvordan troen skal få leve og vokse brukes ofte bilder om husbygging.
Det som på moderne norsk kristen-språk heter «påfyll», heter i Bibelen «oppbyggelse». Ordet høres tungt og gammelt ut, men saken er bra. Når Gud skal gi deg en slitesterk hverdagstro, gjør han det skikkelig. Da opptrer han som en klok byggmester. Han legger på plass bit for bit av grunnmuren, og sørger for at det hele blir solid. For han vil gjerne at troen din skal vare hele livet, helt inn i evigheten.
"Nådegaver skal bygge troen i hjertene"
Det står masse om nådegaver i Bibelen, tungetale, profetisk tale, helbredelser, å prøve ånder og så videre. Særlig 1. Korinterbrev kapittel 12 og 14 handler om dette, for der i Korint var de skikkelig hekta på spenstige nådegaver. Paulus skriver til dem at de skal teste nådegaver, og testen går ut på om de «bygger opp» menigheten. For nådegaver skal bygge troen i hjertene (1.Kor 14,3-5), den skal ikke gjøre folk oppblåste, skriver han.
Oppbyggelse handler mye om kunnskap. Men det hjelper ikke å vite masse, hvis dette ikke er blitt ditt eget. Den som deler kunnskap fra Bibelen med andre på en slik måte at de skjønner det og får tillit til Gud, han eller hun «oppbygger» troen. Det er et kjempeideal.
Av Sverre Bøe

Ill.foto:  Maria Celine Kolberg

De fleste barn liker å bygge sandslott. På kort tid kan et barn drømme seg langt inn i fantasiland, med slott, borger og vollgraver. Det kan bli riktig flott, om ikke det kommer en bølge og skyller det vekk på et øyeblikk …
Jesus brukte nettopp sammenligningen mellom sandslott og skikkelig husbygging da han skulle avslutte sin store Bergpreken (Matteus 5-7). Slitesterk kristendom handler om å bygge hus på en skikkelig grunnmur (Matt 7,24-27).
"Såpebobler varer enda kortere enn sandslott ved stranda"
«Den Hellige Ånd blåser ikke såpebobler», heter det. Såpebobler varer enda kortere enn sandslott ved stranda. Når Bibelen skal forklare oss hvordan troen skal få leve og vokse brukes ofte bilder om husbygging.
Det som på moderne norsk kristen-språk heter «påfyll», heter i Bibelen «oppbyggelse». Ordet høres tungt og gammelt ut, men saken er bra. Når Gud skal gi deg en slitesterk hverdagstro, gjør han det skikkelig. Da opptrer han som en klok byggmester. Han legger på plass bit for bit av grunnmuren, og sørger for at det hele blir solid. For han vil gjerne at troen din skal vare hele livet, helt inn i evigheten.
"Nådegaver skal bygge troen i hjertene"
Det står masse om nådegaver i Bibelen, tungetale, profetisk tale, helbredelser, å prøve ånder og så videre. Særlig 1. Korinterbrev kapittel 12 og 14 handler om dette, for der i Korint var de skikkelig hekta på spenstige nådegaver. Paulus skriver til dem at de skal teste nådegaver, og testen går ut på om de «bygger opp» menigheten. For nådegaver skal bygge troen i hjertene (1.Kor 14,3-5), den skal ikke gjøre folk oppblåste, skriver han.
Oppbyggelse handler mye om kunnskap. Men det hjelper ikke å vite masse, hvis dette ikke er blitt ditt eget. Den som deler kunnskap fra Bibelen med andre på en slik måte at de skjønner det og får tillit til Gud, han eller hun «oppbygger» troen. Det er et kjempeideal.
Av Sverre Bøe

Ill.foto:  Maria Celine Kolberg