Oppdrag fra Gud

Oppdrag fra Gud

For ingenting har vi fått det, for ingenting skal vi gi det videre.

Andakt

Eva Thingbø har skrevet denne andakten. Eva er 20 år, kommer fra Tau og tar sosionomutdanning i Oslo.

«Vær bare sterk og overmåte modig, så du tar deg i vare så du gjør etter hele den loven som Min tjener Moses bød deg. Vik ikke fra den, verken til høyre eller venstre, for at du kan ferdes viselig overalt hvor du går. […] så du tar deg i vare så du gjør etter alt det som er skrevet i den (lovboken). For da skal du ha framgang på din vei, og da skal du ferdes viselig. Har jeg ikke befalt deg? Vær sterk og modig! Vær ikke redd og bli ikke forferdet, for Herren din Gud skal være med deg overalt hvor du går.» (Josva 1,7-9)

Vi er priviligerte som får høre Jesus og kunne bli kjent med ham

Dette sa Gud , etter Moses’ død, til Josva da han fikk i oppdrag å føre Israelsfolket videre til landet som ble lovet dem. Jeg tror ikke disse versene bare gjaldt for Josva, jeg tror Gud ønsker det samme for oss i dag: at vi er sterke og modige, og gjør etter Guds vilje. Bare da kan vi ha fremgang i livet. Vi skal ikke være redde, for Gud er med oss akkurat der vi er.

Når vi leser misjonsbefalingen i Matt 28,18-20 kan vi se at Gud ønsker at vi skal være med å lede folk til «Det Lovede Land», Himmelen. I Matt 10,8b står det: «For ingenting har dere fått det, for ingenting skal dere gi det videre». Dette sier Jesus da de 12 disiplene blir utsendt. Vi er priviligerte som får høre Jesus og kunne bli kjent med ham. Troen og nådegavene er gaver som er blitt gitt til oss fra Gud uten at vi betaler noe for det, og vi skal gi ordet videre og bruke våre gaver uten å ta betalt for det.

Gud har lovet å være med oss i alt vi gjør og Han gir oss alt vi trenger

Dette kan virke  som store forventninger fra Gud, og det er det! Det vil ikke alltid være lett, men Gud vil være med oss. Vi kan bli mobbet og forfulgt for vår tro, «Men når de overgir dere, skal dere ikke være bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si. For det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. For det er ikke dere som taler, men Den som taler i dere, er deres Fars Ånd.» Matt 10,19-20.

Gud har lovet å være med oss i alt vi gjør og Han gir oss alt vi trenger. Hans største ønske er at alle mennesker skal få muligheten til å kjenne Ham og at du vil være med å gjøre det mulig.