Oppstått fra de døde

Oppstått fra de døde

Stod Jesus virkelig opp fra de døde?

Tenker jeg bare ut fra naturlovene klarer jeg ikke å forstå at noen kan stå opp fra de døde. Men jeg tror at det finnes en Gud som har skapt alt og som har makt til å gripe inn. Bibelen gir meg visshet om at det er sant at Jesus stod opp fra de døde.

I Matteus 28 kan vi lese at de første som var vitne til Jesu oppstandelse var kvinner. På den tiden som Jesus levde var en kvinnes vitnesbyrd null verdt. Altså, hvis Jesus i virkeligheten ikke hadde stått opp fra de døde, men disiplene hadde villet lure andre til å tro det, ville de aldri valgt kvinner som vitner. Skulle de laget en løgn ville de ikke satt seg i en så sårbar situasjon.

Saken er den at nesten alle disiplene døde som martyrer

Når vi leser  evangeliene ser vi hvor opptatt disiplene var av sin egen ære. For eksempel hvem som skulle få sitte ved siden av Jesus i himmelen. De var med når alt gikk rette veien for dem, men når ting ble vanskelig mistet de motet. Disiplene rømte og nektet for at de kjente Jesus da han ble tatt til fange. De ble knust da Jesus døde./p>

Saken er den at nesten alle disiplene døde som martyrer – de var villige til å ofre livene sine for Jesu skyld. Hva var det som forandret livene deres så totalt at de var villige til å dø? Hva kan ha ført til så stor overbevisning uten at Jesus stod opp fra de døde?

Du har fått et nytt og evig liv ved hans oppstandelse!

Paulus skriver i  1 Kor 15,6 til korinterne at Jesus viste seg for over fem hundre mennesker etter at han hadde stått opp. Av disse levde de fleste da han skrev det. De kunne selv spørre vitnene om det var sant at de hadde sett Jesus leve. Paulus kunne ikke sagt noe om alle disse vitnene som enda levde hvis det ikke var sant. Troverdigheten ville bryte sammen.

Hvis du tror på en Gud som har skapt verden og som kan gripe inn i vår virkelighet, må også disse andre argumentene ovenfor være av betydning. Dersom du tror at Jesus stod opp fra de døde og at han lever i dag, har du all grunn til å glede deg. Du har fått et nytt og evig liv ved hans oppstandelse! Det er noe å takke Gud for :-)

Andakten er skrevet av Veronika Vegge.

Bønn:

Kjære Gud,
takk for din frelsesplan.
Takk at du reiste Jesus opp og vant over døden
Takk for at du regner alle som kommer til Jesus som rettferdige.