Pelikan i ørkenen

Pelikan i ørkenen

På samme måte som pelikanen ikke kan leve i en ørken der det hverken er vann eller mat, kan ikke vi leve uten Jesus.

Andakt

Denne andakten ble opprinnelig publisert på iTro i 2014.

Denne saken ble opprinnelig publisert 08/09/2019.

Samfunnet i dag er preget av mange ulike meninger. En mening om at det finnes én sannhet, er vanskelig for mange å ta innover seg. En typisk setning er: «Hvis det føles riktig for deg, så kan det være din religion, og det som føles riktg for meg, det kan jeg gjøre, følge eller tro på.»

Vi har også en tendens for å plukke og mikse det som vi liker å ha med i vår religion. Jesus sa ikke at alle veier fører til Faderen. Han sa ikke at du kan velge vekk noe i Bibelen og ta med noe fra en annen religion eller et annet livssyn. Når Jesus skal dra til himmelen sier han til disiplene at de vet veien.

Da sier Tomas at han ikke vet hvor Jesus går og lurer da på hvordan de skal finne veien. Jesus svarer:

«Jeg er Veien, Sannheten og Livet, ingen kommer til Far uten ved Meg.” (Joh 14,6)

Blir du påvirket av det rundt deg? Jeg tror vi alle blir mer eller mindre påvirket av det samfunnet i lever i. Derfor er det ekstra viktig at vi prioriterer Jesus gjennom bønn, bibellesing og fellesskap med andre kristne.

Alt tilsier at pelikaner ikke kan leve i en ørken

I de to forrige ukene var det møteuker her i bygda. På det siste møtet tok han ene taleren frem dette verset fra Salmene 102,7:

«Jeg ligner en pelikan i ørkenen, jeg er blitt som uglen på øde steder.»

Dette verset har jeg aldri hørt noen trekke frem. Men det gav mening når han begynte å forklare litt. Pelikanen er en sjøfugl. De er dyktige svømmere, de fisker etter mat ved vannkanten –de lever av fisk! Og, de legger egg ved våtmarker. Alt dette tilsier at de ikke kan leve i en ørken. De trenger vann!

Som pelikanen ikke kan leve i en ørken, kan ikke du leve uten Jesus.

Er du en pelikan i ørkenen? En som har gått deg litt vill i alle de veiene folk og samfunnet mener du bør gå? Følger du det som ikke fører til liv og påfyll? På samme måte som pelikanen ikke kan leve i en ørken der det hverken er vann eller mat, kan ikke du leve uten Jesus.

Kanskje du tviler, vet ikke hva du skal tro eller om du i det hele tatt orker å ta stilling til en religion? Snakk med noen du føler deg trygg sammen med. Snakk om det som er vanskelig med tanke på troen. Jesus er den eneste veien til frelse. Jesus tilgir, gir deg fred og et evig liv i himmelen. Jesus er Veien, Sannheten og Livet!

Andakt

Denne andakten ble opprinnelig publisert på iTro i 2014.

Denne saken ble opprinnelig publisert 08/09/2019.