Peters påske

Peters påske

Når du har gått på trynet, gjelder det å reise seg opp igjen og gå videre.

Bibelske personer

Hver dag denne påsken vil vi fortelle om påskebudksapet ved å ta utgangspunkt i forskjellige bibelske personer.

Les også: Profetens påske

Barabbas’ påske

Judas’ påske

Folkemengdens påske

Pontius Pilats’ påske

Kvelden Jesus forklarer  for disiplene at han skal dø, blir de alle svært opprørte. Peter sier da at uansett hva som skjer, så skal han følge Jesus til siste slutt. Ja, han sier til og med at om det må til, så vil han ofre sitt eget liv. Da svarer Jesus at allerede før hanen galer neste morgen, vil Peter bryte dette løftet.

Som du kanskje  vet, ble Jesus grepet av soldatene samme natt, og Peter sniker seg bak følget for å se hvor de fører Han. Til slutt kommer de opp til huset hvor øverstepresten i Jerusalem bodde på denne tida, og Peter stiller seg utenfor porten for å vente.

Mens han står  der, kommer tjenestepiken til øverstepresten ut og spør han: «Er ikke du en av disiplene til denne mannen?» Peter blir redd for hva de kommer til å gjøre med han om de finner ut at han kjenner Jesus, og svarer henne kort og konsist:«Nei, det er jeg ikke».

Senere samme natt  kommer også en av vaktene bort til Peter. Samme spørsmål blir stilt, og samme svar blir avgitt. Og helt til slutt, rett før dagen gryr, kommer nok en tjener og spør Peter. Da svarer Peter han hardt «Jeg sverger, jeg har ALDRI møtt denne Jesus!»

Så galer hanen. Peter innser hva som nettopp har skjedd, og bryter ut i gråt

Det fine med  denne historien er at det ikke ender her. Dagen etter dør Jesus, for Peter sin synd, Judas sin, og din og min. Han tar på seg straffen for oss alle sammen, og to dager senere står Han opp igjen og overvinner døden. Men Judas begraver seg selv i skyldfølelse og anger, og istedenfor å ta imot tilgivelsen fra Jesus, tar han sitt eget liv.

Peter derimot, lengter  etter tilgivelse og forsoning. Og ca. to uker etter Jesu død får han oppleve det helt konkret. Han er ute og fisker, når en av de andre mennene i båten roper: «Se! Der på stranda! Det er Herren!» Peter blir så begeistret at han hopper ut i Tiberias-sjøen og svømmer inn til land. Der får han møte Jesus igjen, og like mange ganger som Peter løy og sa at han ikke kjente Jesus – like mange ganger får han si til Jesus at: «Herre, du vet alt om meg. Og du vet at jeg har deg kjær.»

Jesus står med en utstrakt hånd til deg, uansett hva du måtte ha gjort

Jesus visste at  Peter hadde et sterkt ønske om å følge Han, og å gjøre det som er rett. Samtidig vet han at Peter bare er et menneske, og at han ikke alltid fikser alt. Jesus godtar det, og Han tilgir Peter.

Når du har  gått på trynet, gjelder det å reise seg opp igjen og gå videre. Vi kan alle gjøre feil, men da er det ditt neste steg som avgjør konsekvensene. Judas sviktet Jesus, og tok sitt eget liv i anger etterpå. Peter sviktet også, men løp tilbake inn i Jesus omfavnelse igjen. Begge falt i synd, men bare en av dem lot Jesus få reise seg opp igjen. Jesus står med en utstrakt hånd mot deg, uansett hva du måtte ha gjort, og det gjelder bare for deg å la Han få lov til å ta tak i deg – og reise deg opp igjen.

«Glory is not in never falling, but in rising every time we fall» (Conficus).

Ill.foto: © geww – Fotolia.com