Rene ark

Rene ark

Når vi begynner å tro på Jesus gir Gud oss et nytt liv.

Januar er her med en ny start på året. Mange har nyttårsforsett om ting som skal forandres på i livet: Mer trening, spise sunt, få seg kjæreste, gjøre det bedre på skolen, osv.

Jeg har selv prøvd disse tingene, begynne å løpe 3 ganger i uka, bruke mer tid med Gud. Vi innser at vi vil forandre på oss selv, og et nytt år virker som det perfekte sted å begynne.

De ble kristne, menlikevel ble ikke livsstilen deres forandret

Bibelen forteller oss  at når vi begynner å tro på Jesus, så gir han oss et nytt liv. Vi blir ikke en fysisk baby igjen, men inni oss skjer det noe, Den Hellige Ånd kommer inn i hjertet vårt.
Ofte som kristne, så har vi lyst til å forandre oss, til å se mer kristne ut, streve for å bli sett på som en flink kristen. Vi prøver å skjerpe oss, stille høye krav til oss selv.

En mann det står fortalt om i Det nye testamenet heter Paulus, og han var misjonær i tida etter at Jesus døde. Han dro til Kreta på en misjonsreise sammen med en mann som hette Titus, for å fortelle om Jesus. Folkene på Kreta var kjent i store deler av verden for å være løgnere, mennesker som levde langt fra noe kristent liv. Noen av dem ble kristne fordi Paulus kom der og fortalte om Jesus, likevel ble ikke livsstilen deres forandret.

Titus kunne fort bli frustrert over at folk ikke hadde en kristen livsstil, derfor forklarer Paulus ham, at han selv kan ikke forandre disse menneskene, bare Gud gjennom den Hellige Ånd kan det.

Fortsettog søk Gud for forandring i livet ditt, i stedet for å bli sint på deg selv

Det er kun  Gud som kan forandre oss mennesker til det bedre. Vi blir fort frustrerte når vi kanskje ikke får til å leve «perfekte» kristenliv. Det er en god ting å ville leve et bedre liv, men husk på at det er Gud som vil gjøre deg mer lik Han. Fortsettog søk Gud for forandring i livet ditt, i stedet for å bli sint på deg selv når du ikke får det til!

Titus 2,12: Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er.

Dagens andakt er skrevet av Eyvind Olafsrud.

Bønn:

Kjære Jesus, nå er det et nytt år. Takk for at du har gitt oss nåde til å komme til deg som vi er, samtidig så forandrer du oss til mennesker som er mer lik deg.