Bibelen og homofili

Bibelen og homofili

Jeg lurer på hvordan Bibelen egentlig ser på de som er homofile?

Spørsmål og svar

Svaret er skrevet av Sven Arne Lundeby. Han er masterstudenti teologi, og har vært ungdomsarbeider på Sygna VGS.

Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du underPåfyll.

Vil du sende inn ett spørsmål gjør du det tiliTro@nlm.no

– Jeg lurer på hvordan Bibelen egentligser på de som er homofile? Jeg har hørt mye om det på tv at homofile ikke får lov å jobbe i kirka o.s.v. Men det blir jo litt galt da. For Jesus er jo alle like verd og verdifulle. Jeg vil gjerne tro på det som er rett her og ha det samme synet som Jesus. Jeg blir bare litt forvirret. Mange homofile tar selvmord forde mange folk ser ned på de. Og av og til virker det som kirka også gjør det når de ikke får lov å jobbe i kirka.

Så jeg lurer litt på hva Jesus mener om det og hva Bibelen sier. Jeg blir bare forvirret. For har ikke Jesus sagt at alle er like mye verd og verdifulle for akkurat den man er. Man kan jo ikke bestemme om man vil være homofil eller hetero. Håper du kan gi meg et svar : )
Tusen takk for svar på forhånd. : )
Hilsen jente (14)

Hei!

Takk for et godt og viktig spørsmål. For det første vil jeg si at det er kjempebra at du ønsker å følge Jesus og høre på han. Det er viktigere enn alle meninger vi har eller ikke har.

Når det gjelder spørsmålet om hvordan Bibelen ser på de som er homofile så er det et par ting vi kan slå fast.

For det første :Alle mennesker er skapt av Gud og uendelig høyt elsket av Han.Det gjelder uansett om man er heterofil, homofil, rik, fattig, mørk eller lys i huden. Når det står at Gud elsker verden i Joh 3,16 inkluderer det absolutt alle mennesker. Derfor blir det helt galt å se ned på homofile og behandle de som om de er mindre verdt enn heterofile mennesker. Det at homofile blir mobbet og trakassert, slik at noen til og med ender opp med å ta livet av seg, er ufattelig tragisk og helt uakseptabelt ut ifra Bibelen. Derfor er det en kristen plikt å bekjempe all form for mobbing og trakassering, også mot homofile.

For det andre :Alle mennesker er syndere.I Rom 3,22b-23 står det;Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet.Bibelen sier at alle mennesker, uansett seksuell legning, er født med synd. Det innebærer bl.a. at alle mennesker har en skada seksualitet. Syndefallet, som inkluderer alle mennesker, fikk nemlig konsekvenser også for seksualiteten vår. Ingen, heller ikke heterofile, har en perfekt seksualitet – slik som Gud ønsker at den skal være. Som heterofil sliter jeg selv med å stå imot porno, utroskap, selvsentrering også videre,og må hver dag be Gud om hjelp til å leve rett. Homofili og homofile følelser er, på samme måte som de egoistiske og skadelige lyster som en heterofil kan kjenne på, et resultat av en skada seksualitet. Det store spørsmålet blir da hva man gjør med de lystene man kjenner på. Her snakker Bibelen klart om at det på samme måte som det er synd for en gift mann å leve ut begjæret etter andre kvinner enn kona si, så er det synd å ha sex med noen av det samme kjønn. Se Rom1,24-27.

Kirka er ikke for de vellykka menneskene som oppfyller alle krava, men tvert imot for syndere som trenger nåde

Når det gjelder spørsmålet om homofile i kirka, så er det viktig å understreke at alle mennesker er velkommen til kirka. Med kirka mener jeg ikke bare den norske statskirka, men alle fellesskap der de som tror på Jesus kommer sammen. Denne kirka er ikke for de vellykka menneskene som oppfyller alle krava, men tvert imot for syndere som trenger nåde. Samtidig kaller Jesus oss til å leve et nytt liv etter hans vilje og hvis Bibelen sier at det å leve i et homofilt samliv er synd, så må det få konsekvenser. Det handler på en måte om å ta Jesus på alvor og at de som skal være ledere og forbilder i kirka må være troverdige.

Homofili

Homofili og homofile følelser er noe som stikker veldig dypt hos de det gjelder. Vi må derfor passe oss for å snakke lettvint om disse tinga. For de som ønsker å lese mer, anbefales blant annetbokaMinehomofile venner, av Espen Ottosen.Det er også viktig å framhve at på samme måte som med all annen synd, så kan vi få hjelp hos Jesus. Gjennom bønn og samtale kan man få hjelp til å takle homofile følelser eller andre seksuelle utfordringer.

Det finnes forresten prester som er homofile, men som velger å leve i sølibat fordi de ønsker å ta det Bibelen sier på alvor (!). (Erik Johansson er et eksempel,red.anm.)Poenget er altså ikke at man må være perfekt, men at man har et forhold til Jesus og lar han bestemme hvordan man skal leve.

Hilsen Sven Arne

Ill.foto: Oberazzi on flickr.com