Rettferdiggjørelse

Rettferdiggjørelse

Ordet "rettferdigjørelse" dukker opp noen steder i Bibelen. Og det handler om at du frikjennes fra Guds dom, ved at du tror og tar imot det Jesus har gjort for deg.

Gloser

Når vi leser Bibelen eller hører kristne snakke sammen kan det noen ganger dukke opp ord som er vanskelige å forstå. Gloser-spalten på iTro er til for at vi skal forstå enda litt mer av det vi leser og hører.

Arne Helge Teigen eransatt på Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo, som også driver bloggen «På sporet av sannhet«.

Mange tenker at rettferdiggjørelsen handler om hvordan Gud forvandler et menneske til å bli slik som han vil ha det. En slik oppfatning er imidlertid ikke helt korrekt.

Gud ønsker å  forvandle de som har kommet til tro på ham, og skape et nytt liv i dem. Det Gud gjør i den forbindelse kaller vi ikke rettferdiggjørelse, men helliggjørelse(et ord vi skal se nærmere på neste uke, red.anm.). Forutsetningen for at et menneske kan bli helliggjort er nettopp rettferdiggjørelsen, men helliggjørelsen er altså noe annet enn rettferdiggjørelsen.

Hvordan kan Gud anse de «ugudelige» som rettferdige?

Rettferdiggjørelsen går ut  på at et menneske vurderes som rettferdig i henhold til kravene i Guds lov. Det handler om at et menneske frikjennes fra Guds dom, og om at Gud tilgir for Jesus skyld. Rettferdiggjørelse er derfor noe vi tar imot. Det er noe Gud lar skje med oss i det øyeblikk vi tror på Jesus Kristus som vår frelser. La oss se nærmere på det.

I Romerbrevet står det skrevet at Gud rettferdiggjør «den ugudelige» (Rom 4,5). Videre leser vi: «Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus» (Rom 3,23–24).

Sett på bakgrunn av at rettferdiggjørelsen innebærer at en person vurderes som uskyldig, er disse formuleringene bemerkelsesverdige. Hvordan kan Gud anse de «ugudelige» som rettferdige, og hvordan kan han se på de som har «syndet og står uten ære for Gud», som rettferdiggjorte mennesker? En kan også stille spørsmålet på en annen måte: Hvordan kan et menneske som i virkeligheten er skyldig overfor Gud, likevel vurderes som rettferdig overfor Gud?

Forutsetningen for å være rettferdiggjort er med andre ord troen

Det Bibelen sier  om dette, er ikke selvmotsigende. Saken er nemlig at Gud ikke ønsker å dømme et menneske ut fra hva dette mennesket er, eller har gjort. I stedet vil han gi mennesket det vi kaller «Jesu rettferdighet» og dømme mennesket på grunnlag av dette. Det at Gud gir et menneske Jesu rettferdighet, betyr at han anser Jesu oppfyllelse av Guds lov for å være dette menneskets egen lovoppfyllelse. Det betyr også at Gud anser dette mennesket som om det allerede har mottatt straffen for sine synder.

I Guds øyne er nemlig den som tror på Jesus død sammen med Jesus på korset. Likesom Gud en gang gjorde Jesus ansvarlig for verdens synd, anser han hver den som tror på Jesus som om han eller hun er like uskyldige og rettferdige som Jesus selv.

Hva skal til for å få del i dette? Bibelen svarer at Jesu rettferdighet blir min, ved at jeg tror og tar imot det Jesus har gjort for meg. Forutsetningen for å være rettferdiggjort er med andre ord troen. Troen er likevel ingen prestasjon, den er bare tillit og fortrøstning til Jesus Kristus.

Ill.foto: © soleilc1 – Fotolia.com