Riktig perspektiv på livet

Riktig perspektiv på livet

Bare Jesus kan gi meg riktig perspektiv på livet. Han er troens opphavsmann og fullender.

Andakt

Hver søndag kan du lese en andakt skrevet av en av iTros fast skribenter. Denne andakten er også publisert på iTro tidligere, i 2013.

«Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus.» (Hebr 12,1-2a)

Gud er den mest kjærlige og tålmodige jeg vet om. Han er Faren vår, og vi er hans barn. Det beste han vet, er å bruke tid sammen med oss. Glede seg med oss i vår glede, sørge med og trøste oss i vår sorg. Han elsker det når vi vender oppmerksomheten vår mot Ham. Han vet at Han er den eneste som kan gi oss sant liv i hverdagen vår, Han er den sanne forsørgeren vår som aldri vil svikte oss.

Hørt det, trodd på det, og blitt oppmuntra av det

Jeg har lært det som står ovenfor. Jeg har hørt det, trodd på det, og blitt oppmuntra av det. Likevel trenger jeg å høre det på ny, å igjen bli minnet på dette. Vi mennesker har en utrolig evne til å ta ting for gitt, glemme det som er til stede i hverdagen vår.

Derfor er det godt å bli minnet på hva som er virkelig viktig i livet. Noen ganger når jeg er på nettet, eller jobber med lekser på dataen, setter jeg på lovsang. Jeg pleier også å samles med andre kristne for å snakke om hvordan vi har det, vi ber for andre. Disse tingene hjelper oss til å huske på at Gud er med oss i hverdagen. De hjelper oss også til å avsløre tanker vi har som bare er løgn.

Den første og siste brikken i livet vårt med Ham

Av og til forteller jeg meg selv de gode nyhetene om Jesus. At Jesus har betalt skylden for hva galt jeg har gjort mot andre, Ham og meg selv. Kanskje føler jeg ikke for å snakke om Jesus, men jeg setter oppmerksomheten min på Jesus.

Av og til har jeg virkelig lyst, andre ganger er det mer et valg jeg tar. For jeg vet at det er bare Jesus som kan gi meg riktig perspektiv på livet. Andre ganger, når jeg ikke klarer selv å se på Jesus, kan Jesus bruke venner til å vende oppmerksomheten tilbake til Ham.

For han er den første og siste brikken i livet vårt med Ham. Han er den som kan lede oss bort fra uvaner som selvopptatthet, porno, egoisme. Han kan fylle livet vårt med håp, godhet, fred, tålmodighet og kjærlighet.

John Olav Selstø

Andakt

Hver søndag kan du lese en andakt skrevet av en av iTros fast skribenter. Denne andakten er også publisert på iTro tidligere, i 2013.