Rop til Jesus og ikke la Ham slippe forbi

Rop til Jesus og ikke la Ham slippe forbi

Himmelens og jordens skaper har et enkelt spørsmål til den blinde tiggeren: Hva vil du jeg skal gjøre for deg?

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Lukas 18:35-43

Da Jesus nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigget. Mannen hørte at det var mye folk på veien, og spurte hva som sto på.  De svarte ham: «Jesus fra Nasaret kommer forbi.»  Da ropte han: «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!»

De som gikk foran, snakket strengt til ham og ba ham tie, men han ropte bare enda høyere: «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Jesus stanset og ba om at den blinde skulle føres til ham.

Da han kom nærmere, spurte Jesus ham: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han svarte: «Herre, la meg få synet igjen!» Jesus sa til ham: «Bli seende! Din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han ga seg i følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud.

Et stort problem

En oversett mann med store problemer. Det er casen. Ikke så uvanlig for Jesus, men denne karen er likevel litt annerledes enn de fleste. Ikke fordi hans problem er så mye større enn andre, men fordi han gjør veldig mye ut av det! Han bråker skikkelig.

Fyren er blind. Og for 2000 år siden var ikke det noen spøk uten NAV, rekkverk her og der og førerhunder. Han var dømt til et liv i fattigdom som tigger.

Tiggeren hadde forstått noe

Men så får han altså høre at Jesus kommer forbi. Han roper imidlertid ikke bare på Jesus, det var jo et ganske vanlig navn på den tiden, men «Jesus, du Davids sønn». Denne blinde tiggeren hadde tydeligvis skjønt noe om Jesus: han var den lovede, befrieren, Guds sønn, frelseren, Messias. Dette er en tiltale som fikk Jesus til å stoppe.

Når du leser dette er du tydeligvis ikke blind slik som tiggeren var! Men du har andre problemer i livet. Slik er det med oss alle. På noen synes det på utsiden. Alle har vi vårt å stri med på innsiden. I møte med Jesus er det ikke noe triks å skjule dette.

Jesu siste påske

Tiggeren er nydelig; ropte og skrek på Jesus. Men det var bra. For dette var nemlig siste gang Jesus passerte akkurat her. Hendelsen skjer jo på utsiden av Jerikos murer, en by Jesus nå var på vei gjennom for å komme til Jerusalem.

Det skulle bli hans siste påske her på jorden. Det vil si at akkurat dette stedet aldri ble besøkt av Jesus som fysisk person igjen. Dette var bokstavelig talt tiggerens siste sjanse. Og han grep den!

Poenget er å bruke tiden godt. «Kall på ham den stund han er nær» står det i Jesajas bok kapittel 55.

Ikke la Jesus passere

Ikke la Jesus «passere» uten at du vet at du har fått med ham å gjøre! For vår del er det jo ikke snakk om at Jesus går forbi fysisk. Men om du kjenner til Jesus, men samtidig vet at dette ikke er ditt, dette med Jesus, så må du gjøre som tiggeren: rope til ham og ikke slippe ham forbi.

Det betyr ikke så mye hva andre tenker eller mener. Oppsøk et fellesskap av kristne. Spør spørsmål som du kanskje tenker er dumme. Mest sannsynlig er de nemlig ganske gode. Denne teksten forteller oss hvordan Jesus er i en slik situasjon; han er fantastisk.

Hva vil du Jesus skal gjøre for deg?

Han bryr seg ingenting om sosial rang, mulighet til å gi igjen eller om den blindes uhøflighet. Han har et enkelt spørsmål; hva vil du jeg skal gjøre for deg. Tenk at himmelens og jordens skaper stiller spørsmålet slik! Jesus visste nok at mannen ville få synet igjen, men spør altså likevel.

Hva vil du Jesus skal gjøre for deg?

Jon Olav Selstø

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.