Sannhet

Sannhet

I Sannhetens rettssak var Pilatus svært nær svaret på spørsmålet han i ettertid har blitt kjent for: Hva er sannhet?

Samme hvor mye noen vil si at ”alt er relativt” at det som er sant for meg ikke trenger å være det for deg, så finnes det noen absolutte og universelle sannheter. Det finnes rett og slett ting som ikke kan avgjøres ved bruk av mentometerknapper eller magefølelsen. Ting som ikke kommer an på smak, behag og øynene som ser. En sannhet som er sann selv om ingen vet det, selv om ingen innrømmer det, følger det eller er enig. En sannhet som er sann selv om bare en allvitende Gud kan forstå det fullt ut. Det er en universell og absolutt sannhet, og det er en slik sannhet vi søker og skal snakke om påUL 2011.

En sannhet vil ikke være i motsetning med seg selv

Filosofisk kan vi vurdere om noe er sant ved hjelp av tre testspørsmål. Det første spørsmålet erom det vi vurderer gir mening , har det en indre sammenheng? En sannhet vil ikke være i motsetning med seg selv. Det andre testspørsmålet erom det henger sammen med virkeligheten . Et eventyr blir ikke noe mindre eventyr selv om det har indre sammenheng. Det hjelper ikke med fin flyt om det ikke har rot i virkelighet. Det tredje spørsmålet erom dette fungerer, om det virker . I følge den tredje testen vil det som er sant kunne praktiseres. Ønsker vi å vurdere om noe er sant kan vi altså teste om det har indre sammenheng, rot i virkeligheten og om det kan praktiseres.

En absolutt og universell sannhet

I Bibelen er spørsmålet om sannheten, om hva sannhet er, en tråd gjennom hele boka. Det begynner med de første menneskene som levde i et sant og godt forhold til Gud, så kommer fristeren, han som andre steder kalles løgnens far, og sår tvil om hva som virkelig er sant. Utenfor det perfekte fellesskapet med Gud, i historien om Gud og isrealsfolket, er det tilbakevendende spørsmålet hvem som er den sanne Gud. I Det nye testamentet sier Jesus om seg selv at han er sannheten, i bestemt form.

Spørsmålet om hva sannhet er ble udødeliggjort av Pontus Pilatus under rettsaken mot Jesus (Joh 18,38).Ikke fordi Pilatus var den første som stilte spørsmålet, men fordi han var nærmere svaret, både bibelsk og filosofisk, enn han selv var klar over. Jesus er sannheten og den eneste sanne Gud, og denne sannheten har indre sammenheng, rot i virkeligheten og kan praktiseres. En absolutt og universell sannhet, en sannhet for alle mennesker.

Når vi leser Bibelen og hører kristne snakke sammen kan det noen ganger dukke opp ord som er vanskelige å forstå. Gloser-spalten på iTro er til for at vi skal forstå enda litt mer av det vi leser og hører.

Robert Lilleaasen er en av årets to bibeltimeholdere påUL. Robert jobber som lærer påBibelskolen Fjellhaug, samtidig som han er stipendiat vedFjellhaug Internasjonale Høgskole.

Dagens glose: Sannhet

Sannheter ogsåtemapå iTro i juli. Vi lader nemlig opp til UL, og temasakene er hentet fra åretsiTro-magasin.