Satans påske

Satans påske

Da Jesus hang på korset på langfredag må Satan ha tenkt at seieren var nærmere enn noen gang.

Bibelske personer

Hver dag denne påsken vil vi fortelle om påskebudksapet ved å ta utgangspunkt i forskjellige bibelske personer.

Les også:Profetens påske

Barabbas’ påske

Judas’ påske

Folkemengdens påske

Pontius Pilats’ påske

Da Jesus hang på korset var en av de siste tingene han sa «Det er fullbrakt!». Og kanskje var dette akkurat det samme som Satan tenkte da han så Jesus henge på et kors og nærme seg døden. «Det er fullbrakt!»

Det er selvsagt vanskelig å sette seg inn i Satans situasjon og tankegang. Og det er sikkert ikke bare sunt heller. Men når motstanderen din dør, så er det ganske vanlig å tenke at kampen går mot slutten, og begynne å kjenne på seiersfølelsen. Og kanskje tenkte Satan at Gud er død!

Gud kan snu død til liv

Men Satans «seier»  ble hans største nederlag. For Jesu død kan forklares på to måter. Den kan forklares ut fra en menneskelig side: at Jesus ble dømt til døden og drept for å ha spottet Gud. Dette er den ene forklaringen på hvorfor Jesus døde. Og hadde dette vært hele bildet, ville Satan ha vært påskens seierherre.

Men i tillegg til den menneskelige siden, kan Jesu død forklares fra Guds perspektiv: Jesus ble drept fordi det var Guds plan at han skulle bli drept. Han døde for å frelse oss mennesker, og dette var en plan som har vært lagt lang tid i forveien.Og nå var Jesus straks i ferd med å fullføre oppdraget. På denne måten ble Jesus den store seierherren, og Satan den store taperen.

Gud kan snu død til liv, og det gjorde han i påsken. På forhånd sammenlignet Jesus selv sin død med et enkelt bilde fra bøndenes verden: «Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.» (Joh 12,24)Da Jesus dødeble det til liv for alle som tror på ham.

For Satan må det ha sett ut som hans største drøm ble virkelighet i påska

Overpresten Kaifas profeterte  også dette, selv om han antagelig ikke forstod det helt selv. Han argumenterte for at de måtte drepe Jesus, og sa: «Det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» (Joh 11,50)

For Satan må det ha sett ut som hans største drøm ble virkelighet i påska. At menneskene Jesus kom for å frelse heller ville drepe ham. Men Gud snudde det verste som har skjedd i verdenshistorien til det beste som har skjedd i verdenshistorien.

Guds plan for å frelse menneskene ble gjennomført akkurat samtidig som Satan trodde han hadde vunnet. Men på grunn av det som skjedde med Jesus i påska kan jeg si at «Jesus vant, og jeg har vunnet,» som det står i en kjent påskesang.

Foto:© rangizzz – Fotolia.com