Se deg selv slik Gud ser deg

Se deg selv slik Gud ser deg

Sannheten er at vår verdi ikke måles i prestasjoner, penger, jobb eller utseende.

«Herre du ransaker meg og du vet – du vet om jeg sitter eller står, på lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner alle mine veier. Før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut. Bakfra og forfra omgir du meg, du har lagt din hånd på meg. (…) Dine øyne så meg da jeg var et foster.»

Disse versene fra Salme 139 forteller at Gud ser oss og omslutter oss allerede før vi blir født. Han er med oss videre i livet uansett hva vi gjør. Og ikke bare ser han oss, men han elsker oss og har gode planer for oss uansett hva som skjer. I Jeremia 29,11 står det:

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Sannheten er at vår verdi i Kristus er uendelig

Verden forteller oss til stadighet at vi skal måle verdien vår i penger, prestasjoner, klær, karakterer, utseende eller jobb. Men det er ikke slik Gud ser oss eller måler oss. I 1 Samuelsbok 16,7 står det:

«Her gjelder ikke det som mennesker ser. For mennesker ser det som øynene ser, men Herren ser på hjertet.»

Sannheten er at vår verdi i Kristus er uendelig! Den er ikke målt i prestasjoner, penger, jobb eller utseende. Selv om vi dummer oss ut gang etter gang, og selv om Gud kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv, snur han seg aldri bort fra oss. Han vil alltid møte oss og vi har alltid muligheten til å møte ham.

Ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet til oss

I Lukas 15 kan vi lese lignelsen om den fortapte sønnen. Der står det at faren så ham mens han ennå var langt borte og sprang ham i møte. Han omfavnet ham uten bebreidelser av noe slag. Det er betingelsesløs kjærlighet.

Ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet til oss. Snu ryggen til løgnene som verden forteller om vår verdi. Fest blikket på Jesus, sånn at du litt etter litt kan se hva Gud ser når han ser oss. Du er verdifull. Du er Guds skapning!

John Olav Selstø