Sett fra innsiden

Sett fra innsiden

Vinduene på Domkirken i Stavanger fra lærer meg noe om Den Hellige Ånd. De ser nemlig helt annerledes ut med en gang du ser dem innenifra.

Andakt

Dagens andakt er skrevet av Eyvind Olafsrud. Han er 23 år, kommer fra Kristiansand, og studerer bibeloversettelse ved Misjonshøgskolen i Stavanger.

For litt siden hørte jeg en kort andakt om pinsedagen. Bildet som ble brukt var Domkirken i Stavanger.

Dersom man ser på vinduene utenifra, kan man såvidt skimte at dette ikke er helt vanlige glassruter.Hva er det som skjuler seg på innsiden av disse glassrutene?

Plutselig har de forstått hvem Jesus virkelig er

I løpet av  tida som Jesus gikk rundt og lærte i Israel, forsto ikke jødene hvem Jesus virkelig var. Disiplene bekjente at de trodde han var Messias, den store Kongen som skulle kaste ut romerne og gjenopprette kongeriket Israel. Dette fortsatte til og med etter at Jesus hadde dødd og oppstått. De hadde ikke forstått hva som hadde skjedd i påska.

Ti dager senere skjer det som Jesus hadde sagt ville skje. Den Hellige Ånd kommer over disiplene, og de forkynner de gode nyhetene om hvem Jesus er, hva han har gjort og kaller folk til å tro på Han. Plutselig har de forstått hvem Jesus virkelig er. Gud har gitt dem sin Ånd til å forstå og tro på Gud slik som han er.

Først nå ser man de fargerike, detaljerte og vakre maleriene

Tilbake til Domkirken  i Stavanger. Dersom man beveger seg fra utsiden og inn i selve kirken, vil man se noe helt annet enn det man så på utsiden. Først nå ser man de fargerike, detaljerte og vakre maleriene. Det ligner ingenting på hva man så på utsiden. Vinduene er ikke lenger grå eller uklare.

På samme måte er det med mennesker før de blir gitt Den Hellige Ånd. Vi mennesker kan godt mene at Jesus var en stor religiøs lærer, en profet, eller et godt etisk forbilde; men det er først når Den Hellige Ånd kommer og gir oss åpne øyne at vi virkelig ser hvem Jesus fra Nasaret er.

La oss derfor be Gud om å fylle oss med sin Hellige Ånd

Hva har dette  å si for hverdagen din og min? Vi er ikke i stand til å forstå noe av Guds rike på egen hånd. På egen hånd søker vi oss bort fra Gud. La oss derfor be Gud om å fylle oss med sin Hellige Ånd, så våre øyne kan bli åpnet for hvem Gud er, og hva han ønsker å gjøre i hverdagen vår.

Det kan se så enkelt ut som å be en enkel bønn til Gud på morgenen når man våkner:"Kom og åpne mine øyne, så jeg kan se hva du ser; åpne mine ører så jeg kan høre Din stemme, gi meg kraft til å leve etter din vilje i dag."