Gud ønsket å lage et bilde av seg selv da han skapte mennesket

Gud ønsket å lage et bilde av seg selv da han skapte mennesket

Dette er et stort privilegium, og det gir alle mennesker en uendelig stor verdi.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Bibelteksten finner vi i 1 Mos 1,26–31:

Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»
Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.
Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere!
Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.»
Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise.
Og til alle dyr på jorden og til alle fugler under himmelen og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter å spise.» Og det ble slik.
Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt! Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.

Du kan også lytte til andakten her:

Har du noen gang opplevd å ha noe til felles med noen? Opplevd å møte på noen som har akkurat samme klesstil, øyenfarge, hårfasong, høyde og interesse? Men hva om jeg fortalte deg at det er én ting som vi alle har til felles. En ting som vi alle bærer på, og som vi på ingen måte kan bli kvitt.

Om du ikke tror meg er det bare å lese i 1 Mosebok 1,26. Der står det hva vi alle har til felles: «Gud sa: La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss!» Og videre: «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det,..»

Et stort privilegium

I hele skapningen er det bare mennesket som er skapt i Guds bilde – inkludert du som leser dette nå. Dette er et stort privilegium, og det gir oss en uendelig stor verdi. Mennesket var skapt for noe helt annet enn resten av skapelsen.

Den kjente vekkelsespredikanten og forfatteren Carl Olof Rosenius sa det slik: «Når mennesket skulle skapes, da handlet Gud alene og direkte uten noen slags mellomledd. Alle i guddommen var forenet i dette verket, og derfor står det: «La oss lage mennesket.»

Unikt skapt

Gud ønsket å lage et bilde av seg selv da han skapte mennesket. Dette har store konsekvenser for ditt liv, for dette betyr at vi alle er verdifulle, og at vi er skapt til noe ufattelig stort og herlig.

Da Gud skapte jorden og gjorde den skjønn og rik, hadde han menneskene i tankene. Og gjennom det Gud skapte skulle menneskene vekkes til å se Gud, lære ham å kjenne og gi ham æren.

Det gode – mennesket som var skapt i Guds bilde – ble svekket av det som Bibelen kaller for synd.

Etter Gud hadde skapt står det at «Gud så på alt han hadde gjort, og se, det var svært godt!» (v.31). Men det gode – mennesket som var skapt i Guds bilde – ble svekket av det som Bibelen kaller for synd.

Guds endelige mål

Men helt fra begynnelsen har det vært Guds endelige plan og mål og gjenopprette dette bildet ved å sende sin enbårne Sønn Jesus til jorden.

Dette var ikke noe Gud bestemte seg for i etterkant av skapelsen, men en del av Guds plan lenge før noe var til. Gud tenkte på deg til og med før Han skapte verden. Det står så vakkert i Efeserne 1,4:

I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellig og uten feil.

Og gjennom Kristus skal mennesket bli «iført det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde, og lære ham å kjenne.» (Kol. 3,10).

 

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen