Sterk når du er svak?

Sterk når du er svak?

Paulus skriver at er han er fylt av glede når han for Kristi skyld er svak, og at når han er svak da er han sterk.

Andakt

Hver søndag legges det ut en andakt på iTro.

Denne andakten er skrevet av Anne Marte (25 år). Hun bor i Gjøvik, der hun jobber som fysioterapeut.

Jeg vet ikke med deg, men jeg synes det er vondt å erkjenne svakhet.

Jeg vet jo at ingen mennesker er perfekte, men det er allikevel skikkelig ubehagelig å føle at man ikke strekker til. Så har jeg tenkt på hvordan det kan ha seg at Paulus skriver i 2 Kor 12,9 at han har fått en åpenbaring om at kraften fra Gud fullendes i svakhet.

Og videre skriver han at han vil være stolt av sine svakheter fordi han da blir en bolig for Kristi kraft. Det høres i utgangspunktet ut som en elendig strategi, for er det ikke de sterkeste som ”vinner” og overlever her i verden?

”Men det som i verdens øyne er dårskap (uforstand), det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. ” (1 Kor. 1,27)

Ikke egne prestasjoner

Okey, så Gud gjør faktisk det sterke til skamme med det vi ser på som svakt?! Guds perspektiv overrasker meg mange ganger, men samtidig vet jeg at Hans perspektiv er sannhet og at det er til det beste for oss.

Jeg tror han ønsker å gi oss frihet fra å skulle basere selvtilliten og verdien vår på vår egen styrke og prestasjon ved å gi et sant bilde av hva svakhet gjør/er. Fordi vår svakhet kan faktisk bli en mulighet til å erfare Guds kraft og gode gaver (kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse, Gal 5,22).

Og for at du skal forstå at de er fra Gud, så kan det ikke være basert på din egen prestasjon. Guds fred kan tydeligst erfares når det er kaos rundt deg, og Hans kjærlighet erfares størst når mennesker rundt deg svikter deg. Og nettopp derfor fortsetter Paulus med å skrive:

”Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk” ( 2 Kor 12,10)

Guds kraft er sterke saker

Tenk at Paulus kan knytte disse situasjonene med glede – Guds kraft må være sterke saker. Og legg merke til at det frigjør oss helt fra å skulle prestere.

Det frigjør oss fra å la omgivelsene få definere hvem vi er og hva vi er verdt. Jeg håper at Gud kan få kaste lys over din situasjon og gi deg styrke i møte med egne svakheter.

 

John Olav Selstø

Andakt

Hver søndag legges det ut en andakt på iTro.

Denne andakten er skrevet av Anne Marte (25 år). Hun bor i Gjøvik, der hun jobber som fysioterapeut.