Sterk nok til å være svak

Sterk nok til å være svak

Er ikke det en motsetning?

Da jeg gikk på bibelskolen i Grimstad fikk vi i oppgave å lese en bok. På lista over hvilke bøker vi kunne lese, valgte jeg den som var minst, tynnest og som var under 100 sider, jeg tenkte ikke så mye på tittel eller hvilket tema jeg ville lese om. Men jeg tror det var meninga at jeg skulle lese denne korte boka.

Tittelen på boka var: Sterk nok til å være svak. Før jeg begynte å lese satt jeg og tenkte på hva den tittelen egentlig betydde. Jeg skjønte den var henta fra Bibelen, for Paulus skriver om akkurat dette i et av breva til korinteren. Men jeg hadde på en måte ikke helt skjønt det når Paulus skrev at når han var skrøpelig så var han sterk. For er ikke det en motsetning?

Jeg føler at som en kristen skal jeg være sterk

Jeg vet ikke  om du har tenkt noe på det, men ofte føler jeg at som en kristen skal jeg være sterk, takle det meste, være den som aldri faller og den som alltid har de rette svara. Hvis jeg ikke får alle disse tingene til, vil jeg selv kategorisere meg som en mindre bra kristen og en som ikke har fått det til.

De tankene kan være med å skape en farlig utvikling hvis vi ikke gjør noe med det. Når Jens Petter Jørgensen skriver i boka om sterk nok til å være svak så handler det om at Gud ønsker at vi skal være ærlig med liva våre, la han få lov til å slippe til. Være sterke nok til å la Gud få kontrollen, og gjøre ting i Guds kraft og ikke vår egen. For det er en stor forskjell!

Når jeg er svak får Gud den plassen han fortjener i mitt liv

Jeg har gått  på den smellen så mange ganger. Jeg prøver å gjøre ting i egen kraft. Det funker som regel dårlig i lengden. Men når jeg føler meg dårlig, når jeg er svak, når jeg syns livet er vanskelig, jo da får Gud den plassen han fortjener i mitt liv fordi jeg kommer til den erkjennelsen at jeg ikke klarer dette alene og da søker Gud.

Andakten er skrevet av Kristin Aamodt.

Bønn:

Kjære Gud!
Takk for at du er sterk når vi er svake, takk for at din kraft bor og virker i oss.
Hjelp oss til å søke først ditt rike og din rettferdighet så din kraft kan fullendes i oss.
Amen

Men jeg tror vi må lære oss til å være sterke nok til å være svake. Søke Gud også når livet går på skinner. For da vil Guds kraft som bor i oss få være den som leder oss, drar oss nærmere Jesus og styrker oss i livet.

________________________________________________________________