Synd og nåde

Synd og nåde

Hver dag som en kristen er en kamp, og vi synder stadig. Men da Jesus døde på korset tok Han straffen for alle menneskers synder.

Andakt

Eirik Brekke Hauge (20 år) kommer fra Karmøy, og studerer Fysikk, astronomi og meteorologi vedUniversitetet i Oslo. Han er forlovet med Grete, og gifter seg med henne i sommer.

Når vi var på skoletur på videregående var det ofte vi sang kristne sanger i bussen. En av sangene vi sang sluttet slik:

«Det går så lett, lett, lett. Når man er frelst, frelst, frelst. Ære være Gud i Himmelen. Tuut, tuut!»

En av mine  venner påpekte at denne sangen ikke stemte helt. Det er ikke alltid lett å være en kristen, påpekte han. Jeg lo det bort og sa at han ikke skulle være så alvorlig. Men det var selvfølgelig min venn som hadde rett.

Ja, kanskje stjal jeg godteri av min søster da jeg var liten, men noen stor synder, det er jeg ikke!

Å være kristen  er ikke det letteste her i verden. Hver dag som en kristen er en kamp. Da Adam og Eva spiste av frukten i hagen kom synden inn i verden og vi lever med konsekvensene den dag i dag. Synden ødela menneskenes naturlig forhold til Gud som er hellig og som dermed ikke tåler noe syndig. Og det var ikke bare Adam og Eva som syndet. Vi er også syndige mennesker, du og jeg.

Ta for deg de ti bud. De står i 2 Mos 20,1–17. Går du gjennom alle budene uten å ha brutt minst ett av dem, da er du et bedre menneske enn jeg. Litt deprimerende, ikke sant?

Men så er det lett for oss å si:«Ja, kanskje stjal jeg godteri av min søster da jeg var liten, men noen stor synder, det er jeg ikke!»

Dessverre må jeg skuffe deg der. I Jak 2,10 står det:«For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle.»Og vi bryter som regel ikke bare ett bud, vi mennesker synder ofte! Det ligger i vår natur og det er vår daglige kamp, som vi i oss selv taper.

Vi kan alltid få komme til Jesus i bønn

Heldigvis har vi  en Gud som elsker oss. Da Jesus døde på korset tok Han straffen for alle menneskers synder og nå kan vi stå rettferdige fremfor Gud på dommens dag ved å tro på ham. Paulus forklarer det slik: «Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.» (Rom 5,18)(Det er dette som kalles «rettferdiggjørelsen»på fagspråket.)

nbsp;

Så betyr dette at vi kan gjøre hva vi vil? Er egentlig ikke synd så viktig når alt kommer til alt? Jesus har jo tatt vår straff allerede.

Paulus skriver videre  i romerne: «For døden han [Jesus] døde, den døde han for synden, én gang for alle, men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus.» (Rom 6,10-11)

Som kristne er vi kalt til å leve som Jesus og det blir i oss et ønske om å følge hans bud. (Dette kalles «helliggjørelsen».) Uheldigvis klarer vi ikke dette, men da er det alltid godt å få åpne Bibelen og lese:«Men der synden ble stor, ble nåden enda større.» (Rom 5,20)Og huske på at vi alltid kan få komme til Jesus i bønn. Det er noe jeg må gjøre hver dag, og jeg håper du gjør det også.

En sang som  passer godt til dette temaet og som jeg har blitt veldig glad i er’Sinner Saved by Grace‘ av Gaither Vocal Band: