Takknemlighet

Takknemlighet

Takknemlighet er en kul greie. Når man sier takk for noe, viser det at vi setter pris på det vi har mottatt.

Andakt

Dagens andakt er skrevet av Eyvind Olafsrud. Han er 23 år, kommer fra Kristiansand, og studerer bibeloversettelse ved Misjonshøgskolen i Stavanger.

I fjor snakket jeg med en kar fra Taiwan, som ligger rett utenfor Kina. Der snakker de mandarin, som er det største kinesiske språket. Jeg spurte han om hva som var det viktigste ordet å kunne på kinesisk. Han sa «Xie Xie» (uttales: Shiéshié). Det betyr «takk takk», eller «tusen takk», som vi ville sagt det på norsk.

Det viktigste ordet på kinesisk var altså det å vise takknemlighet til mennesker rundt en.

Takknemlighet er enkul greie

Paulus visste også  at takknemlighet var viktig. I Romerbrevet begynner han brevet han skriver slik: Først av alt takker jeg min Gud ved Herren Jesus Kristus for dere alle (Rom 1,8), til korinterne skriver han slik: Jeg takker alltid min Gud for dere (1 Kor 1,4).

Hvis du ser i de andre brevene, vil du finne lignende vers i nesten alle.

Takknemlighet er en  kul greie. Når man sier takk for noe, viser det at vi setter pris på det vi har mottatt, eller at vi er glade for at noe eller noen finnes. Det viser oss hva vi har, får øynene våre til å se det positive. Får tankene våre over på hva som er, framfor det som ikke er.

Når man begynner å følge Jesus, lærer en at Gud har skapt verden, Han har skapt meg og deg, Han har gitt oss alle de ting som er gode i livene våre. Vi lærer at Jesus tok straffen for de valgene i livet vårt som ikke var gode. Responsen vår blir da takknemlighet i ulike former.

Hva om vi forsøker et eksperiment

Takknemlighet er et  valg. Jeg kan velge å legge merke til de positive tingene i livet mitt. Jeg kan velge å si takk til Gud som har gitt meg alt som er godt her i livet.

Av og til er det sånn at vi føler oss takknemlige, og vi kjenner at det er godt.

Av og til er det ikke slik. I de stundene er det ekstra viktig at vi velger å takke Gud for de tingene han har gjort for oss, de menneskene han har satt rundt oss, familie og venner.

Det sies at  det tar 21 dager med gjentakelse før noe blir til en vane i livene våre.

Bønn

Takk Jesus, for at du er god, for alt du har gitt meg. Hellige Ånd, hjelp meg å få øye på ting i livet å være takknemlig for. Hjelp oss til å forstå at du har gitt oss alt som er godt i livet, og du er med oss i de vanskelige tidene også.

Hva om vi forsøker et eksperiment: Hver gang vi ber for noen, så takker vi også Gud for dem. Dette kan teste oss om vi ber for folk vi ikke liker. Det hadde vært spennende å høre om det skjedde noe etter tre uker.