THE CHOSEN | Sesong 2:1

THE CHOSEN | Sesong 2:1

Dette er det første samtaleopplegget til tv-serien «The Chosen» sesong 2.

The Chosen sesong 2

NLM Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen». Tv-serien er en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen».

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen eller se dem på YouTube.

 1. Be sammen. Be gjerne konkret om å få bli bedre kjent med Jesus gjennom disse bibeltekstene, episoden og gjennom samtalen etterpå.
 2. Les bibeltekstene som er bakteppet for episoden dere snart skal se.
 3. Se episoden.
 4. Snakk sammen om spørsmålene og gi rom for å undre dere sammen.

Persongalleri

I denne episoden introduseres vi blant annet for følgende (nye) personer:

 • Natanael – en av Jesus disipler (mer i episode 2)
 • Taddeus – en av Jesu disipler som foreløpig har en anonym rolle i flokken
 • Fotini – kvinnen ved brønnen fra sesong 1:8 som har hatt mange menn (ikke ny, men omtales ved navn i denne episoden)
 • Kafni – Rama sin far
 • Melech, med kone og datter – en samaritansk mann som opplever et sterkt møte med Jesus
 • Nedim – Fotinis eldre ektemann som ikke har behandlet henne bra

Bibeltekster til episode 1

I starten av episoden samler Johannes inn fortellingene om Jesus fordi han vil skrive det ned. Legg merke til at han sier at han ikke vet hva han vil ta med, han vil bare høre mest mulig:

Johannes 20,30-31
Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.

 Maria og Johannes snakker om hva Jesus har sagt: 

Markus 13,31
Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.

Jesus underviser om sauen som ble borte og Guds glede over syndere som vender seg til ham:

Lukas 15,4-7
«Dersom en av dere eier hundre sauer og mister én av dem, lar han ikke da de nittini være igjen ute i ødemarken og leter etter den som er kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, blir han glad og legger den på skuldrene sine. Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem: ‘Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen som var kommet bort.’ Jeg sier dere: På samme måte blir det større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over nittini rettferdige som ikke trenger omvendelse.»

Johannes snakker om evangeliet han skal skrive om Jesus i starten av episoden, og vi hører starten på det i slutten av episoden:

Johannes 1,1-5
I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.

Se episode 1: 63 min

Spørsmål det går an å snakke om etter episode 1:

 1. Hva gjorde mest inntrykk i denne episoden? La hver person få tid til å dele litt hver.
 2. Hvor skjer dette? Se gjerne på et kart hvor byen Sykar i Samaria ligger. Legg merke til at vi i sesong 1 var nord, i Galilea, mens Jerusalem ligger sør for Samaria, i Judea.
 3. Det er naturlig å bli følelsesmessig berørt av en tv-serie og i en innholdsrik episode som dette kan mange følelser vekkes. Lo du av noe du så? Ble du rørt av noe? Del hva du følte.
 4. Når Jesus møter Melech kommer det frem at han vet alt om han. Melech er skamfull, men våger å dele og blir overbevist om at Jesus er verdt å lytte til. Hva lærer vi om hvem Jesus er gjennom hvordan han møter og helbreder Melech?
 5. Jøder og samaritanere omtales som fiender i evangeliene. Hvordan kommer det frem i episoden?
 6. Jesus har en veldig direkte samtale med Jakob og Johannes etter de gir uttrykk for sterkt sinne mot samaritanerne som kaster stein på dem. «De fortjener deg ikke!», sier de. Jesus mener brødrene trenger å strammes opp litt og lære noe viktig: «Dere tror dere er bedre og mer verdige enn dem? Dere er ikke det, og det er hele poenget. Det er derfor jeg er her!» Hva betyr det for deg og meg at Jesus sier dette?

BONUS: Helt mot slutten av episoden sier Jesus til Johannes: «Jeg er den jeg er». Deretter ser Johannes på ham med et undrende blikk. Johannes kan skriftene, og han vet at dette er Guds navn på seg selv (2. Mos 3,14: Gud svarte Moses: «Jeg er den jeg er.») Hva tror du Johannes tenkte da?

BONUS 2: I starten av episoden snakker Johannes og Maria om hva som fantes helt, helt i begynnelsen av historien. De prøver å finne ut hvor Johannes sin fortelling om Jesus (Johannnesevangeliet) skal starte. Til slutt i episoden leses de første versene av både 1. Mosebok 1 og Johannes 1 parallelt med hverandre. Hva sier dette oss om hvem Jesus er?

Nøkkelvers – lær det gjerne utenat

«Det blir større glede i himmelen
over én synder som vender om,
enn over nittini rettferdige
som ikke trenger omvendelse.»

Luk 15,7

 

Samtaleopplegg for sesong 2, episode 2

 

The Chosen sesong 2

NLM Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen». Tv-serien er en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen».

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen eller se dem på YouTube.